Accenture inn i milliardprosjekt

Accenture-sjef Nils Øveraas kapret storkontrakt foran IBM, TietoEnator og Steria.

Accenture-sjef Nils Øveraas kapret storkontrakt foran IBM, TietoEnator og Steria.

IBM, TietoEnator og Steria nådde ikke opp. Det ble Accenture som fikk kontrakt på forprosjektet til pensjonsprosjektet, melder Finansavisen.

Dermed er det Accenture som skal stå for behovsanalyse, det overordnede designet av systemet og planlegging.

Forprosjektet har en ramme på opptil 45 konsulenter, og kan gi tiltalls millioner i omsetning, men den virkelig store premien er de to neste fasene av prosjektet.

Kontrakten som nå er inngått inneholder en opsjon på fortsettelse i neste fase, og Accenture vil uansett ha flere hestehoders ledelse på konkurrentene etter å ha gjort planleggingen, forutsatt at ikke noe skjærer seg.

Rikstrygdeverket har i statsbudsjettet for 2006 anslått kostnadene for hele prosjektet til en milliard kroner. Over halvparten av arbeidet skal etter planen utføres av interne krefter.

Til toppen