Accenture kan selge Altinn

Og det uten at staten tjener en krone...

Accenture kan selge Altinn
Altinn er prestisjeprosjektet som staten skal basere hele digitaliseringen på. Men dersom Accenture vil kan de selge deler av løsningen de har utviklet for den norske stat - uten at det tilfaller en krone i statskassen. Bilde: Fotofikling: Per Ervland

Prestisjeplattformen Altinn har fått betydelig interesse i utlandet og kan bli en attraktiv eksportartikkel. Men det er ikke norske myndigheter som vil tjene på det. Accenture har nemlig anledning til å selge enkeltkomponenter de har utviklet, samt hele løsningen dersom staten Norge gir tillatelse til det, uten at en krone kommer inn i statskassen.

Den åtte år gamle tjenesten har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Selv om det har vært problemer de senere årene, har flere latt seg imponere og inspirere av løsningen som ble startet opp av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.

Men selv om Brønnøysundregistrene eier kildekoden, og har full råderett over denne, så står selskapet som har utviklet løsningen fritt til å selge enkeltkomponenter.

Det bekrefter fungerende direktør ved Brønnøysundregistrene, Håkon Olderbakk, til digi.no.

– Accenture kan, med visse forbehold, selge de delene av løsningen de har utviklet. Men å selge hele eller tilnærmet hele løsningen kan de ikke gjøre uten vårt samtykke. Men de kan bruke den kunnskap, og lage komponenter basert på det de har levert til oss, og til by dette til andre, sier Olderbakk. Han understreker at staten også kan gjøre dette ettersom det ikke er noen eksklusive rettigheter.

Dette er regulert i «Programviklingsavtalen Altinn II med Accenture», som digi.no har fått delvis innsyn i. I avsnittet «Kundens rettigheter» står det:

«Bruksretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere, videreutvikle, internt vise og fremføre materialet, enten selv eller ved hjelp av tredjemann, samt rett til lisensiering og overføring i forbindelse med lisensiering og overføring av selve programvaren til annen offentlig virksomhet i Norge som overtar forvaltningsansvaret for løsningen. Hver av partene står fritt til å benytte generell ”know-how” opparbeidet under gjennomføringen av prosjektet.»

Les utklippet fra avtalen her (pdf).

Olderbakk understreker til digi.no at det ikke har vært en aktuell problemstilling å selge hele løsningen ettersom ingen har banket på døren for å kjøpe. Dersom Accenture vil selge det, for eksempel til en annen nasjons stat, så må de be om tillatelse. Det har så langt ikke skjedd.

– Det har ikke vært interessenter som har henvendt seg til oss for å få koden. Dette er i så fall en vurdering vi må gjøre i samråd med departementet (Nærings- og handelsdepartementet, red. anm.), sier Olderbakk til digi.no.

Altinn har kostet i rundt en halv milliard kroner å utvikle alt i alt, og Accenture har vært Brønnøysundregistrenes leverandør. Olderbakk forteller til digi.no at dette var klausuler som ikke var leverandørspesifikke, men en del av tilbudet Altinn-prosjektet gikk ut i markedet med da de skulle finne leverandør.

– Dette var en del av de generelle vilkårene som var leverandøruavhengig. Det hadde vært med uansett valg av leverandør. Men det er flere tanker som ligger bak det. Det ene er pris. Dersom leverandøren kunne se muligheter for å videreselge komponenter så vil det bidra til å senke utviklingsprisen. Men leverandøren vil også få et incentiv til å lage en best mulig løsning, sier Olderbakk til digi.no.

Han understreker imidlertid at kunden har full eiendomsrett til kildekoden.

Accenture henviser til sin oppdragsgiver, Brønnøysundregistrene, for kommentarer til denne saken.

    Les også: