Accenture laget for dyr IT-plan

Lånekassen hiver ut Accenture fordi konsulentselskapet skal ha foreslått en alt for dyr løsning.

Lånekassen hiver ut Accenture fordi konsulentselskapet skal ha foreslått en alt for dyr løsning.

Høsten 2005 vant Accenture Lånekassens anbudskonkurranse for anskaffelse av nye datasystemer. Formålet med de nye systemene er å tilfredsstille kravene til moderne kommunikasjon med kundene, blant annet ved elektronisk signatur.

Rammen for hele prosjektet som i utgangspunktet skal gi Lånekassen et SAP-system var på rundt 150 millioner kroner.

Første delen av IKT-prosjektet, en utrednings og designfase, ble startet i oktober og er nå nå avsluttes.

Men nokså oppsiktvekkende går Lånekassen nå ut i en pressemelding og forteller at de ikke gå videre med Accentures løsningsforslag.

- Løsningsforslaget som ble utarbeidet i designfasen lar seg ikke realisere innenfor kontraktens kostnadsramme, sier direktør i Lånekassen Bertil Tiusanen.

Eirik Andersen, kommunikasjonsdirektør i Accenture, gjentar Tiusaens forklaring, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Han vil ikke kommentere digi.nos spørsmål om hvor mye Accenture mener budsjettet må heves med for å tilfredstille Lånekassens kravspesifikasjon for SAP-systemet.

Tiusaen mener Lånekassen derfor ikke har mulighet til å gå videre med Accenture, fordi kostnadsrammen er bestemt av Stortingets bevilgning.

"Lånekassen ser nå på andre mulige løsningsalternativer", skriver Lånekassen kort.

Arbeidet utover fornyelsen av datasystemene fortsetter derfor for fullt, og har allerede ført til mange nye tjenester for kundene. Moderniseringen har også så langt ført til at Lånekassen er blitt ti prosent mer kostnadseffektiv, hevder Tiusanen.

Til toppen