ANALYSER

Accenture motiverer jenter på kvinnedagen

Kirsti Kierulf i Accenture legger i dag fram en internasjonal undersøkelse om kvinner og karriere mot 100 10. klasse jenter.

8. mars 2007 - 08:40

I dag på den internasjonale kvinnedagen, offentliggjør Accenture sitt resultat av en undersøkelse rettet mot 2.200 ledere i 13 land, deriblant Norge.

Undersøkelsen er sentral i Accentures årlig engasjement rundt den internasjonale kvinnedagen. Konsulentselskapet har et klart mål om å ha en sunn balanse av kvinner og menn i sin ledelse og som ansatte.

I samarbeide med Abelia, Tekna og Realfagslauget møtes over 150 jenter i bransjen til et nettverkstreff hos Accenture. Kirsti Kierulf, direktør for Innovasjon, Læring og Teknologi vil legge frem den store internasjonale undersøkelsen om karrieremuligheter, lederroller og hvordan kvinner ser sin utvikling i dag kontra for 10 år siden. Camilla Schreiner fra Rose-prosjektet vil deretter presentere sitt prosjekt og hvordan jenter som jobber i bransjen kan være rollemodeller for ungdom.

Kierulf mener undersøkelsen bekrefter andre norske undersøkelser om at kjønn er en viktig differensiator på hvordan vi løser oppgaver.

- Det at menn og kvinner i så stor grad er enige om hva som er gode kvinnelige og mannlige lederegenskaper mener jeg kan gi en tydeligere arbeidsdeling i et lederteam og konkurransekraftige ledermodeller hvor vi utfyller hverandre og spiller hverandre gode. Denne samhandlingen kan utnyttes til det beste for konkurransekraft og innovasjon i norsk arbeidsliv, sier hun.

Undersøkelsen viser at norske kvinner er blant de minst misfornøyde med manglende balanse mellom jobb og privatliv. Dette kan innebære at Norge og norsk næringsliv har kommet langt i å tilrettelegger for bedre balanse enn andre land vi konkurrerer med.

Her er oppsummering av den norske undersøkelsen:

 • Kjønn har en reell effekt på karriereutviklingen for kvinner. Kvinner i flere land identifiserer kjønn som det største hindret i deres yrkeskarrierer. Norske kvinner mener at det å skulle ha igjen energi til familien, er det største begrensingen for karriere. Hele 14 prosent av de norske kvinnene i undersøkelsen mener at kjønn er det absolutt største hindret for kvinners karriere. Ingen av de norske mannlige deltakeren anser kjønn som et hinder for karrieren.
 • Norske kvinner skiller seg ut, sammen med hollandske, ved at de oppgir at deres karrierestigning har gått raskere enn de hadde forventet. Hele 55 prosent av de norske kvinnene har avansert i jobben raskere enn de hadde sett for seg. Bare 10 prosent sier at det har gått langsommer. Snittet globalt er at 35 prosent sier det har gått raskere og 22 prosent langsommer.
 • Norske kvinner har i langt større grad enn norsk menn endret sin karriereplan underveis. Kvinnene har valgt en mer fleksibel løsning som har tillatt dem å være der for barn og familie. En utvikling de sier seg fornøyd med. At de prioriterer barna anser norsk kvinner som den viktigste årsaken til at de ikke når de ambisjonene de har satt seg. Mens norske menn mener at det at de ikke vil flytte er det største hinderet for karrieren.
 • Det er betydelig forskjell mellom landene på hvorvidt kvinner identifiserer seg med jobben. I Kina svarer 77 prosent av kvinnene at de lever for jobben, mens i Norge svarer kun 18 prosent at jobben er det viktigste de har. I alle land, med unntak av Italia, mener over halvparten av kvinnene at det er en utfordring å balansere jobb og privatliv. Bare 35 prosent av italienerne synes dette er en utfordring. De franske kvinnene synes det er vanskelig. Her mener 66 prosent at det er en utfordring.
 • I større grad enn menn jobber kvinner færre timer etter at de har fått barn. 52 prosent av mennene svare at det ikke påvirkes at de har fått barn. 36 prosent av kvinnen er svarer at jobben ikke er påvirket av at de har fått barn. Norske menn i undersøkelsen jobber 45 timer i snitt per uke. Mens kvinner jobber 42.6 timer per uke.
 • Undersøkelsen viser at det største gapet i forventingene til arbeidslivet er i forholdet mellom tiden man bruker på jobb og tiden man har til fritid. Også her er det forskjell på menn og kvinner. Dobbelt så mange norske kvinner som menn er misfornøyd med fordelingen.
 • Begge kjønn er enige om at det å kunne fatte beslutninger viktig. Å kunne opptre rolig under kriser og være besluttsom fremheves også. Videre å være klar over sine styrker og svakheter, gi anerkjennelse til andre og være opptatt av sine medarbeideres ve og vel.
 • Totalt i undersøkelsen er det et avvik mellom menn og kvinner når det gjelder etikk. Kvinner er mer opptatt av en etisk ledelse enn menn. I Norge er begge kjønn like opptatt av det etiske.

Dette er målgruppen som er blitt spurt:

 • 54 prosent kvinner og 46 prosent menn
 • 42 år, mellom 30 og 50
 • 2200 I 13 land
 • 90 i Norge
 • 84 prosent lederjobber
 • 15 prosent direktør
 • 52 prosent mer enn 6 år
 • 50 prosent nå neste nivå iløpet av de neste 5 årene
 • 10 års erfaring
 • 44 prosent leder minst 10 mennesker
 • Selskaper omsetning over 400 MNOK
 • 2/3 barn
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.