Accenture Norge tror på kraftig vekst

Etter et sterkt 2005 planlegger Accenture Norge en kraftig oppgiring i 2006, sier Nils Øveraas.

Etter et sterkt 2005 planlegger Accenture Norge en kraftig oppgiring i 2006, sier Nils Øveraas.

Torsdag kveld la Accenture internasjonalt la frem svært hyggelige regnskapstall med sterkt vekst og det gjenspeiler seg også i Norge.

digi.no har fått tilgang på Accenture Norges årsrapport. Der opplyser administrerende direktør Nils Øveraas at selskapet omsatte for 1,117 milliarder kroner i 2005, en vekst på 11 prosent fra året før.

Dermed vokser Accenture raskere enn det totale norske IT-markedet som mange i fjor anslo ville få en vekst på mellom 3 og 6 prosent.

– Moderselskapet er svært fornøyd med Accenture Norge og vi har en høyere markedsandel her i Norge enn i de fleste andre land, forteller Øveraas til digi.no.

Mesteparten av veksten kommer fra kunder som har outsourcet IT-oppgaver til Accenture. Drift og vedlikehold for kunder står nå for 32 prosent av omsetning og mer tradisjonell konsulentvirksomhet står altså for 68 prosent.

I år blir resultatet på 9 millioner kroner, noe som høres beskjedent ut, men Accenture leverer ikke helt vanlige regnskaper.

I fjor rapporterte Accenture et driftsresultat på 56 millioner kroner, men når diverse kostnader ble trukket fra, endte resultatet på minus en million kroner.

Dette er i utgangspunktet katastrofetall, men det skyldes at Accenture internasjonalt fikk overført en royalty på 60 millioner og en avgift på fellestjenester som IT-drift på 49 millioner kroner. Dette ble trukket fra før driftsresultatet.

Denne konstruksjonen gjorde altså at Accenture rapporterte et underskudd og slapp å betale skatt. Konstruksjonen er ikke uvanlig og ikke ulovlig, men norske skattemyndigheter er neppe spesielt blide.

I år har altså tallene endret seg litt og Accenture Norge rapporterer en overskudd på ni millioner kroner. Årsrapporten opplyser også at man nå har nedlagt det såkalte «indre selskapet» i Accenture. Dette har gitt Øveraas en utbetaling på litt over tre millioner kroner i fjor.

Accenture ser svært lyst på 2006, det gjennomsyrer hele årsrapporten. «Tilfanget av oppdrag gjør at vi venter vekst i omsetningen i regnskapsåret 2006», skriver selskapet.

Selskapet gjentar sine tidligere planer om å øke staben med 100–150 nye ansatte. Og veksten er i realiteten enda høyere, for Accenture Norge skal øke bruken av ansatte i lavkostland. I dag jobber rundt 100 Accenture-ansatte i Riga og India for det norske kontoret.

– Innen sommerferie har vi kanskje oppe i 150, forteller Øveraas til digi.no.

Til toppen