Accenture overtar USAs helseportal

CGI fratatt ansvaret for det bærende nettstedet i Obamas helsereform.

Accenture overtar USAs helseportal
Nettstedet HealthCare.gov skal tilby påbudt helseforsikring til innbyggere i 36 delstater i USA. Bilde:

Implementeringen av nettstedet HealthCare.gov, tjenesten som skulle gi amerikanere i 36 delstater adgang til subsidiert helseforsikring i samsvar med Obama-administrasjonens helsereform «Affordable Care Act» fra 2010, må være en av de største IT-skandalene i USA noensinne.

I helgen ble fadesens hovedansvarlige, IT-giganten CGI, tvunget til å si fra seg retten til å fornye kontrakten som utløper i februar. En arg konkurrent, Accenture, tar over, med en foreløpig avtale på ett år.

Da nyheten ble kjent, ved et oppslag i Washington Post, falt CGI-aksjen med 2,9 prosent. Accenture-aksjen la på seg 1 prosent.

Avtalen med Accenture varer ett år. Verdien anslås til 90 millioner dollar. Over «et dusin» IT-leverandører skal ha konkurrert om kontrakten.

HealthCare.gov skal gi brukere anledning til å velge mellom ulike typer helseforsikring, sende inn søknad, og søke om å få dekket behandlingsutgifter. Opprinnelig skulle folk ha søkt innen årsskiftet for å få dekning i 2014. Nå er fristen 15. januar, for dekning fra 1. februar. Søknader for dekning i 2014 kan leveres ut mars. Etter planen skal det i oktober åpnes for søknader om helseforsikring i 2015. Nettstedet skal være åpent døgnet rundt, og det skal være dimensjonert for periodevis svært mye tilgang. De 36 delstatene det skal betjene har en samlet befolkning på over 100 millioner. Per 28. desember hadde det lyktes 1,1 millioner brukere å tegne seg for nye helseforsikringspoliser. Målgruppen for nettstedet er primært borgere som ikke har helseforsikring fra før.

Accenture har vunnet en avtale med stor symbolverdi.
Accenture har vunnet en avtale med stor symbolverdi. Bilde: Michael Gray, Creative Commons

Det føderale nettstedet hadde vært gjenstand for offentlige bevilgninger på over 300 millioner dollar da det ble åpnet 1. oktober i fjor. Rapporten som helsedepartementet i Washington offentliggjorde nylig om hvordan det fungerte i oktober og november – HelathCare.gov Progress and Performance Report (pdf, 8 sider) – forteller om gjennomsnittlig oppetid på 40 prosent de første fem ukene, samt en rekke andre feil og mangler som uendelig responstid, tap og sammenblanding av data, uforståelige søknadsprosesser og så videre.

30. november var den første dagen oppetiden så vidt passerte 95 prosent.

Det skyldes et kriseteam som arbeidet døgnet rundt for å fikse grunnleggende egenskaper ved systemet, slik at den opprinnelige datagjennomstrømningen for registreringsdatabasen ble ganget med en faktor på fire, for kjernedatabasen med en faktor på tre.

Rapporten slår fast at ved lanseringen var programvaren preget av hundrevis av feil, samt utilstrekkelig maskinvare og infrastruktur. «Mer arbeid gjenstår» er konklusjonen, samtidig som det slås fast at man er kommet svært langt. Nettstedet skal nå kunne håndtere 50 000 samtidige brukere og minst 800 000 daglige besøk.

Som hovedkontraktør var det CGI som fikk skylda for miseren, og som ble gjenstand for offentlig vrede fra Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), helsedepartementets organ for helseforsikring og øverste ansvarlig for det nye nettstedet. En av topplederne i CMS, Michelle Snyder, sa at de ville ha sparket CGI ut av prosjektet dersom det hadde vært mulig. I en kongresshøring i slutten av desember sa USAs helseminister Kathleen Sebelius at CGI ikke hadde levert i henhold til kontrakt.

Ifølge New York Times har CGI og andre IT-kontraktører uttrykt tilsvarende frustrasjon over CMS. CMS er beskyldt for overstyring, for manglende IT-innsikt, for manglende forståelse av egen rolle som prosjektansvarlig, og for stadig å ha kommet med nye krav til systemet. Intern strid i helsedepartementet skal også ha gjort ting vanskelig for IT-folkene.

HealthCare.gov betjener 36 delstater. De øvrige 14 delstatene har opprettet egne helseforsikringsportaler.

En viktig årsak til at Accenture nå tar over etter CGI i den føderale helseportalen, er at de hadde hovedansvaret for den vellykkede portalen i California.

Som hovedkontraktør i California, fant Accenture, sin vane tro, det opportunt å engasjere underleverandører. Blant disse var CGI.

Accenture har ikke plettfri vandel i forhold til tidligere føderale IT-kontrakter.

I 2011 inngikk selskapet et forlik med USAs justisdepartement. Mot å betale 63,7 millioner dollar slapp Accenture unna et søksmål som påsto at de hadde tatt seg betalt for å anbefale bestemte typer maskin- og programvare til offentlig virksomhet. Søksmål påsto også at Accenture selv hadde tatt seg ulovlig overbetalt og manipulert anbudsprosesser.

Også CGI har arbeidet med nye helseforsikringsportaler i flere delstater. Her er erfaringen svært blandet.

I Kentucky (med en befolkning på 4,4 millioner mot 38 millioner i California) fikk de til en vellykket portal. I delstatene Vermont (626 000 innbyggere) og Massachusetts (6,7 millioner innbyggere) er de derimot kommet svært dårlig ut, med tilsvarende problemer som i den føderale portalen.

Vermont har holdt tilbake over 6 millioner dollar som de mener CGI ikke har gjort seg fortjent til på grunn av dårlig arbeid.

I Massachusetts klages det over at CGI har levert «ufullstendig og utilstrekkelig IT-funksjonalitet» som gjør det «vanskelig for brukere å fullføre søknadsprosessen». Ifølge Bloomberg har guvernøren i Massachusetts, demokraten Deval Patrick, bedt helsemyndighetene «kartlegge alle våre juridiske rettigheter relatert til CGIs sviktende leveranser og ekstrakostnadene disse medfører».