Accenture senker lønningene

Konsulentselskapet Accentures cirka 600 ansatte i Sverige får redusert lønningene sine med ti prosent. Norge-sjef Nils Øveraas unngår nye kutt.

Konsulentselskapet Accentures cirka 600 ansatte i Sverige får redusert lønningene sine med ti prosent. Norge-sjef Nils Øveraas unngår nye kutt.

- Det handler om å tilpasse seg endrede markedsforhold, sier administrerende direktør Magnus Sjöqvist i svenske Accenture til di.se.

IT-konsulentselskapet går over til en ny bonusbasert lønnsmodell som i praksis betyr at omlag halvparten av selskapets cirka 600 ansatte får redusert lønnsutbetalingene sine merkbart. Den nye modellen innebærer at samtlige ansatte går ned i fastlønn og en større del av månedslønna blir prestasjonsavhengig.

- Vi har som prinsipp å alltid ha et markedstilpasset lønnsnivå. Man må huske på at det har hendt mye i bransjen de siste årene. Noen lokale konkurrenter er borte, mens andre allerede har nedjustert sine lønninger, sier Sjöqvist.

Ifølge Accenture-sjefen vil den nye beregningsmåten ikke innebære noen lønnsreduksjon for omtrent halvparten av de ansatte, i enkelte tilfeller vil den nye modellen gi lønnsøkning dersom det viser seg at noen ligger feilplassert på lønnsstigen.

- For omlag 55 prosent av de ansatte vil justeringen bety en lønnsreduksjon. For de mest meritterte seniorene, som ofte har svært høye lønninger, kan reduksjonen naturligvis bli ganske stor, kommenterer Sjöqvist overfor di.se. Han er selv blant dem som må regne med ti prosent lavere lønn i tiden som kommer.

Sjöqvist medgir at det er en risiko for at enkelte medarbeider slutter i protest mot den nye lønnspolitikken, men han regner likevel med forståelse fra personalet for at det må innføres en ny avlønningsmodell.

Daglig leder Nils Øveraas i Accenture Norway forteller at det foreløpig ikke er noe som tyder på at ytterligere lønnskutt kommer på tale for den norske virksomheten.

- Vi gjorde unna ryddejobben i november i fjor. Den norske virksomheten var blant de første som gjorde de nødvendige endringer, siden har de fleste fulgt etter og gjort tilsvarende grep, sier Øveraas til digi.no.

Ifølge den norske Accenture-lederen er det ingen signaler som peker i retning av at det blir nødvendig å innføre nye kostnadsbesparende tiltak, tvert imot: - De to siste månedene har det vært en nøktern optimisme i konsulentmarkedet her hjemme, avslutter Øveraas.

Til toppen