Accenture skryter av norsk kjernejournal i utlandet

Håper å sette Norge på kartet med tung kampanje rettet mot Italia, Japan og Kina.

Accenture skryter av norsk kjernejournal i utlandet
Andre land er nysgjerrige på norsk kjernejournal, ifølge Geir Prestegård, sjef for helse i Accenture. Arkivfoto. Bilde: ORV

Fakta om kjernejournal

Elektronisk tjeneste som samler de viktigste helseopplysninger om pasienter, slik at sykehus, akuttmottak og annet helsepersonell kan få rask og sikker adgang til kritiske opplysninger.