Acer vokser mest i et stigende PC-marked

Gartners tall for PC-markedet i andre kvartal av 2007 viser at alle selger mer, bortsett fra ett selskap.

Acer vokser mest i et stigende PC-marked

Gartners tall for PC-markedet i andre kvartal av 2007 viser at alle selger mer, bortsett fra ett selskap.

De globale PC-leveransene i andre kvartal av 2007 var ifølge Gartner på 61,1 millioner enheter, noe som er en vekst på 11,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er større enn de 10,6 prosent Gartner hadde forventet. Tallene inkluderer stasjonære og bærbare PC-er, samt x86-baserte servere.

Det er særlig i USA, Latin-Amerika og Asia/Stillehavs-regionen at salget har skutt i været.

Mye av oppgangen skyldes stadig vekst i konsumentmarkedet. Det er stadig sterk etterspørsel etter bærbare PC-er, mens effekten av Windows Vista i konsumentmarkedet anses som minimal.

HP er klart størst etter at selskapet det siste året har passert Dell. HP hadde i andre kvartal i år en markedsandel på 18,2 prosent, opp fra 14,9 prosent i samme perioden i fjor, mens de tilsvarende tallene for Dell var 15,0 og 17,8 prosent.

Dell er likevel fortsatt den største PC-leverandøren på det amerikanske markedet, med en andel på 29,9, etterfulgt av HP med 25,1 prosent. Men HPs andel vokser nesten like fort som Dells andel synker.

Mens HP opplevde en vekst i antallet leverte PC-er på 36,6 prosent, er Dell den eneste av de store PC-leverandørene som har en nedgang i tallet - 5,5 prosent. Det er spesielt i konsumentmarkedet at Dells salg synker.

Mest vokser likevel Acer, med 54,2 prosent og hele 163,9 prosent i USA. Selskapet har nå en global markedsandel på 7,2 prosent og henter innpå Lenovo, som har en markedsandel på 8,0 prosent. Men også Lenovo har økt sin markedsandel siden andre kvartal i fjor.

På femteplass ligger Toshiba med 3,9 prosent markedsandel.

De mindre PC-leverandørene, som oppgis i en samlepost, opplever samlet sett også en vekst i antallet leverte PC-er, men veksten på 3,9 prosent er langt mindre enn det samlede markedet. Dette har ført til at markedsandelen til disse selskapene har gått ned fra 51,3 til 47,4 prosent det siste året.

I EMEA-området (Europa, Midt-Østen og Afrika) ble det i andre kvartal i år solgt 18,6 millioner enheter, opp 11,9 prosent fra samme periode i fjor. Det var sterk vekst både i bedrifts- og konsumentmarkedene. Veksten var sterkest i Sentral- og Øst-Europa, i Golf-området Midt-Østen, samt i Afrika.

Til toppen