Active 24 relanserer tjenester

Hard konkurranse tvinger Active 24 til å sette samme nye produktpakker.

Active 24 relanserer tjenester

Hard konkurranse tvinger Active 24 til å sette samme nye produktpakker.

På en investorpresentasjon på Oslo Børs i regi av Aksjonærforeningen annonserte Active 24 at de skal relansere sine tjenester 1. april. Selskapet skal gå fra å levere enkeltstående produkter innen domener og webhosting til å levere samlede produktpakker: en for hjemmemarkedet og en for næringslivet.

Børsnoterte Active 24 har 234 ansatte som betjener over 250 000 kunder fordelt ut over Europa. Ifølge egne tall er de markedsledende i Norge, Sverige og Tsjekkia innen domener, webhosting og e-post.

Selskapet har opplevd sterk konkurranse fra små leverandører, fordi tjenestene de leverer ikke er særlig differensierte. Det ønsker Active 24 å gjøre noe med ved å endre på sammensetningen slik at de kan levere mer helhetlige pakker og dermed øke inntjeningen.

Selskapet forteller at det er en sterk vekst i domeneregistrering og webhosting på verdensbasis og at veksten er størst for de rendyrkede selskapene. En rapport fra Netcraft forteller også at teleselskapene er i ferd med å trekke seg ut av markedet fordi det ikke er deres kjerneområde. Active 24 forventer derfor at det markedet vil bli dominert av rendyrkede aktører som dem selv og at andre selskaper leverer slike tjenester gjennom OEM-avtaler. Som eksempel trekker Active 24 frem Findexa som en partner som bruker dem som underleverandør.

Domeneregistrering har blitt et hyllevareprodukt som kan leveres til en svært lav pris. Active 24 opplyser at dette står for 10 prosent av selskapets omsetning og at de derfor skal gå mer aggressivt ut i denne delen av markedet. Et høyt volum på domener skal gi selskapet muligheter for oppsalg til mer avanserte tjenester med større inntjeningspotensial. Selskapet har i dag 335 000 domener og har som mål å komme opp i 400 000 i løpet av inneværende år.

Active Business blir navnet på produktpakken som retter seg mot næringslivet. Pakken vil inneholde domene, webhosting, Microsoft Sharepoint, SQL server, spamfilter, antivirus, e-post, backup og bloggfunksjonalitet. I tillegg får kundene muligheter til å ta i bruk ERP og CRM-moduler gjennom et samarbeid Active 24 har inngått med 24sevenoffice. Tilsvarende blir Active Home selskapets satsning mot forbrukermarkedet.

Active 24 har opplevd et kundefrafall de siste årene som har ødelagt for selskapets resultater. Det skal nå adresseres gjennom innføring av et lojalitetsprogram som belønner trofaste kunder med blant annet økt lagringsplass.

På investorpresentasjonen fikk Active 24 spørsmål om hvorfor selskapet opplevde så stort kundefrafall.

– Vi har sannsynligvis vært litt for høyt priset. Vi har levd for godt på kundene våre, svarte Håkon Welde, direktør for investorrelasjoner.

Det var allikevel ikke nok til å få selskapets resultater i pluss. Det skal de nå greie gjennom organisk vekst fremfor flere oppkjøp og ved å kutte kostnader.

Til toppen