Active ISP-tabber lammer tidligere kunder

Feilmeldinger fra Active ISP til Norid har lammet nettsteder og e-post hos en rekke tidligere kunder.

Flere norske registrarer har i dag morges mottatt meldinger om at kunder hos dem uten varsel har fått domenene sine tilbakeført til Active ISP. Flyttingene skjedde i går. Siden det ikke lenger er overensstemmelse mellom domenenavn og fysisk maskin, opplever kundene at nettstedene deres er nede og at de ikke mottar e-post.

Det dreier seg om minst noen titalls kunder, muligens opp til flere hundre.

- Hos oss dreier det seg om seks kunder, forteller Erling Bergquist hos FastName AS i Tønsberg. - Meldingene forteller at kundens domene er overført fra oss til Active ISP. I alle seks tilfeller dreier det seg om kunder som for flere måneder siden avsluttet sitt kundeforhold hos Active ISP og i stedet bli kunder hos oss.

Bergqvist forteller at Active ISPs meldingene er merkelige fordi de selv om de flytter eks-kundens webadresse tilbake til seg, samtidig bekrefter at fakturaadressen ikke tilbakeføres.

- Meldingen er altså selvmotsigende. Likevel har NORID fulgt instruksene og gjort de tekniske meldingene Active ISP ba om, mellom klokken 12 og 14 i går.

Følgen for kundene er at domenenavnet ikke lenger er registrert på den maskinen som faktisk huser nettsted og e-post.

- Kundene må regne med å være nede i minst ett døgn. Vi har brukt morgentimene på å ordne opp, men det tar tid.

Egil Nes hos registraren WebDeal DA sier at to av kundene hans er rammet. Han anslår at opptil 500 domener kan være feilflyttet på grunn av tabben hos Active ISP.


Daglig leder Hilde Thunem hos Norid bekrefter at det var uvanlig mange flyttemeldinger i går, og at det pågår arbeid for å rette feilaktige flyttinger.

- Jeg kan ikke si så mye om denne saken, fordi vi fortsatt prøver å finne ut av hva som egentlig er skjedd. Det jeg vil si er at rutinene rundt flyttemeldinger reguleres av kontrakten mellom oss og registrarene. Der heter det at registrarer melder som flyttinger på vegne av dem som har domenet. Når vi har sjekket at flyttemeldingen kommer fra en registrar, anser vi at meldingen er i tråd med innehavers ønske.

Det inngår altså ikke i rutinen at Norid sjekker flyttemeldingen med innehaveren av domenet. Thunem sier de heller ikke sjekker overensstemmelse mellom registraradresse og fakturaadresse, fordi det teoretisk sett kan være mulig at disse er forskjellige. Hun understreker at det er svært alvorlig for en registrar å flytte domener uten innehaverens samtykke.

- Hvis vi finner ut at flyttingen ikke stemmer, vurderer vi det som et kontraktsbrudd fra registrarens side. Vi flytter selvsagt domenet tilbake dit innehaveren ønsker og avhengig av hva som har utløst feilen, vurderer vi mulige begrensninger eller oppsigelse av kontrakten med registraren.

Hva som blir reaksjonen mot Active ISP vil ikke Thunem uttale seg om.

- Det som er skjedd kan være en bevisst handling, og det kan være en feil. Uansett er det alvorlig, fordi vi forventer at registrarene skal være kompetente.

Thunem vil ikke si noe om hvor mange domeneinnehavere som kan være rammet. Hun anslår tallet på daglige flyttemeldinger til mellom to og tre hundre, og bekrefter at det var uvanlig mange i går.

Trass gjentatte henvendelser har det hittil ikke vært mulig å få kommentar fra Active ISP.

Til toppen