Adcore med ny skipper

Dag Honningsvåg slutter som sjef for Helio Gruppen for å lede 80 norske konsulenter og hjelpe tradisjonelle bedrifter til å komme seg inn i den nye økonomien.

Dag Honningsvåg slutter som sjef for Helio Gruppen for å lede 80 norske konsulenter og hjelpe tradisjonelle bedrifter til å komme seg inn i den nye økonomien.

Etter knappe to år i Helio Gruppen, har Dag Honningsvåg forlatt sin stilling til fordel for det børsnoterte svenske selskapet Adcore. Her skal han lede den norske organisasjonen som består av 80 konsulenter. Adcore leverer rådgivnings-, design og utviklingstjenester i relasjon til e-handel, publiseringsløsninger og kommunikasjon via Internett og WAP.

På spørsmål om hvorfor Honningsvåg bytter jobb, svarer han raskt og klisjéaktig at "jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til".

Men han vil fortsatt beholde sitt styreverv og sin ikke ubetydelige eierandel i Helio Gruppen. Helio Gruppen har tre divisjoner i Norge, Sverige og Danmark. Disse er skolevirksomhet (primært innen grafisk sektor), systemintegrasjon (publiseringsløsninger) og volumbusiness (salg av tradisjonelt datautstyr, spesielt rettet mot mediabransjen). I Sverige har volumbusiness-divisjonen fusjonert med Mac Direkt og endret navn til Helio Online. Planen er, ifølge Honningsvåg, å gjøre det samme i Norge og Danmark. Han innrømmer at det i disse landene er interessant å se på partnerskap.

Når han nå har tatt over ledelsen i Adcore mener han det er viktig å understreke at dette er to vidt forskjellige virksomheter, og på ingen måte konkurrerende.

- Adcore er reinspikka rådgivningsvirksomhet. Jeg har gjort det jeg kunne i Helio-sammenheng, og i Adcore kan jeg være med å påvirke på andre måter. Blant annet vil vi hjelpe tradisjonelle bedrifter å komme seg inn i den nye økonomien. Der er det langt igjen før vi kan si at vi er i mål. Samtidig skal jeg tilrettelegge slik at de ansatte kan gjøre en best mulig jobb.

Les også:


Honningsvåg til Helio Gruppen

Til toppen