AdLink må ha garanti fra tysk mor for videre drift

Daglig leder Atle Øi i AdLink har ennå ikke levert regnskapet for 2001. Revisor påpeker manglende årsberetning og manglende garanti fra det tyske morselskapet.

Daglig leder Atle Øi i AdLink har ennå ikke levert regnskapet for 2001. Revisor påpeker manglende årsberetning og manglende garanti fra det tyske morselskapet.

Da digi.no ringer til AdLINK Internet Media for å opplyse om at regnskapet for 2001 ikke er rapportert inn til Brønnøysundregisteret, er svaret fra daglig leder Atle Øi dette:

- Det var jeg faktisk ikke klar over.

Øi tok over som daglig leder etter Jan Grønbech tidligere i år.

- Dette er noen av de tingene man lærer som daglig leder og finner ut av underveis, sier han og får sjekket opp forholdene med sin egen økonomidirektør:

- Regnskapet vårt er ferdig og foreløpig signert fra revisor. Men det kan ikke leveres før to ting foreligger: Det ene er styrets årsberetning for 2001 som er en formsak, det andre er et skriv fra Tyskland som garanterer for videre drift, opplyser Øi.

Det siste mener han også er en formalitet.

- Det ligger ikke noe mer i dette enn at alt tar tid når det gjelder Tyskland. Underveis har vi fått overført penger. Så lenge vi ikke driver med plussresultat trenger vi ytterligere tilførseler fra morselskapet, sier han videre.

AdLINK Internet Media Danmark har kommet opp i en liknende situasjon som den norske virksomheten. Ifølge danske Erhvervsbladet vifter revisoren med det røde flagget når det gjelder årsregnskapet for 2001. Det er levert for sent og fylt med forbehold. Den danske revisor fastslår at det er behov for ny kapital for å fortsette driften.


Samtidig fratrer administrerende direktør Klaus Pedersen den 1. oktober. Også den tekniske sjefen i Danmark, Flemming Nielsen, forsvinner.

Øi sier at den norske virksomheten i realiteten ikke har problemer med driften, selv om de i øyeblikket trenger kapitaltilførsel for å drive videre.

- Det største problemet vårt er utestående fordringer. Hvis vi får inn en større andel av de pengene vi har ute, litt kjappere, blir vi problemfrie på driften, sier han og opplyser at AdLink har hyret inn et eksternt selskap for å gjøre jobben med fakturaene.

Han nevner at fusjonen mellom AdLink og DoubleClick har ført til at de har fått regninger i retur, blant annet som en konsekvens av at selgerne fra det opprinnelige AdLink-systemet sluttet etter hvert, og at det har vært vanskelig å følge opp alle utestående fordringer.

Dermed ble det opp til økonomidirektøren å rydde opp i gamle fakturaer og kundeforhold. Dette bidro til at selskapet "kom på hæla" i forhold til inntektene.

- Tyskerne vil vi skal bli flinkere til å drive inn pengene. Det er nok blant annet det som gjør at det tar litt lenger tid å få garantien for videre drift, mener Øi.

Forsinkelsene i regnskapet, som skulle vært inne 1. august, gjør at AdLink i Norge må betale straffegebyr. I begynnelsen er disse forsvinnende små: 670 kroner uken de åtte første ukene - 1.340 kroner uken de neste ti ukene. Det er først 1. mars året etter (dvs. 2003) at myndighetene vil gå til mer drastiske tiltak.

Men da må selskapet uansett ha fått ryddet opp i sin fusjonerte virksomhet.

Etter det digi.no erfarer, har alle datterselskapene i AdLink-systemet krav på seg å gå i pluss på driften fra 1. januar 2003. Ellers er det kroken på døra.


------------
P.S.
Atle Øi har sendt digi.no-redaksjonen denne kommentaren etter at artikkelen ble publisert:

"Grunnlaget for artikkelen er at AdLINK er noen uker forsinket med innlevering av årsregnskap. Så langt har vi ikke mottatt 1. purring fra Brønnøysund og sannsynligvis får vi det formelle dokumentet på plass før så skjer.
AdLINK vil etter all sansynlighet tjene penger i 4. kvartal. Dette som en konsekvens av stabil omsetning og effektive kostnadskutt. Uansett har det aldri vært en forutsetning for videre drift i 2003. Digi vil ikke oppgi kilden som utløser en slik spekulasjon, men jeg ser at artikkelen trenger en slik punch-line da nyheten om forsinket innlevering av årsregnskap neppe påkaller de helt store overskriftene."

Til toppen