Adobe 3D-format kan bli ISO-standard

Formatet «PRC» gjør det samme for 3D-modeller som «PDF» for trykksaker.

Alle slags 3D-modeller kan gjengis i full detalj i Adobes universelle og kompakte format PRC som nå skal gjøres til ISO-standard.
Alle slags 3D-modeller kan gjengis i full detalj i Adobes universelle og kompakte format PRC som nå skal gjøres til ISO-standard.

Formatet «PRC» gjør det samme for 3D-modeller som «PDF» for trykksaker.

AIIM, en amerikansk bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av løsninger for innholdsforvaltning – foreningens undertittel er «The ECM (Enterprise Content Management) Association» – melder at de har satt i gang en prosess for å gjøre Adobe-formatet PRC (Product Representation Compact) til ISO-standard.

PRC brukes til å lagre representasjoner av 3D-modeller i pdf-filer, med varierende komprimeringsgrad av opprinnelige filer fra konstruksjonsverktøy som AutoCAD. PRC samspiller med industri- og ingeniørsystemer, og kan følgelig fungere som felles format i prosesser der arbeidsflyten er avhengig av å utveksle digitale 3D-modeller. PRC skal med andre ord spille den samme rollen for 3D-modeller som pdf spiller for trykksaker: Et universalformat som alle verktøy kan forholde seg til, og som man trygt kan bruke uten frykt for at informasjon eller detaljer går tapt.

Et poeng med å gjøre PRC til ISO-standard er å etterkomme offentlige pålegg om bruk av åpne standarder.

Alle slags 3D-modeller kan gjengis i full detalj i Adobes universelle og kompakte format PRC som nå skal gjøres til ISO-standard.
Alle slags 3D-modeller kan gjengis i full detalj i Adobes universelle og kompakte format PRC som nå skal gjøres til ISO-standard.

Standardisering av alt som har med dokumentforvaltning å gjøre, hører inn under ISO Technical Committee 171. USA har sekretariatsansvaret for denne komiteen, og det amerikanske ISO-medlemmet ANSI (American National Standards Institute) har overlatt standardiseringen av PRC-formatet til AIIM. I AIIM skal prosessen håndteres av PDF Engineering (PDF/E) Committee der blant andre Adobe, Bentley Systems, Boeing, General Dynamics, PFS Corporation, TechSoft3D og Transcendata er representert.

Ifølge flyprodusenten Boeing vil PRC som standardformat for 3D-modeller forenkle en rekke prosesser i samspillet mellom dem, underleverandører, kunder og partnere.

AIIM oppfordrer alle som er interessert i dette arbeidet, og som kan bidra med teknisk ekspertise, til å ta aktivt del.

Man kan melde sin interesse ved å sende en e-post til AIIMs standardiseringsdirektør Betsy Fanning. Mer informasjon om PRC er tilgjengelig fra PDF/E-området på AIIMs nettsted.

    Les også:

Til toppen