Adobe CS3 skrur av Mac-brannmur

Adobe melder om en sårbarhet tilknyttet installasjonen av Adobe Creative Suite 3 på Mac OS X. Under installasjonen åpnes TCP-portene 3703, 3704, 50900 og 50901, for å gi kontrollert tilgang til Adobe Version Cue CS3 Server, som installeres som en del av Design Premium-, Design Standard-, Web Premium- og Web Standard-utgavene av Adobe Creative Suite 3.

For å få tilgang til å sette disse portene, må installasjonsverktøyet skru av den personlige brannmuren som følger med Mac OS X. Problemet er at brannmuren ikke skrus på igjen etter installasjonen, noe som kan forlede brukerne til å tro at de er bedre sikret enn det som egentlig er tilfellet.

Mer detaljer, blant annet om hvordan brannmuren kan skrus på igjen, finnes her.

Les mer om: