Adobe demonstrerte "anti-Quark" på Seybold

Adobe demonstrerte neste års store nyhet, PageMakers etterfølger K2, på Seybold '98-konferansen i San Francisco. Selskapet fikk også støtte mot Quarks ønske om å kjøpe selskapet.

Adobe demonstrerte neste års store nyhet, PageMakers etterfølger K2, på Seybold '98-konferansen i San Francisco. Selskapet fikk også støtte mot Quarks ønske om å kjøpe selskapet.

Seybold er en årlig konferanse for IT-brukere innen grafisk industri.

K2 er et layout- eller ombrekkprogram beregnet på profesjonelle brukere. Pirrende nyheter om programmet har lekket ut med jevne mellomrom siden desember i fjor. Adobes ambisjon er å erobre markedsandeler fra QuarkXPress. På sin side ønsker Quark å kjøpe Adobe og antakelig selge ut Adobes ombrekkprogramvare, slik at Adobes markedsledende Illustrator og PhotoShop kan samles rundt QuarkXPress.

Referater i amerikanske medier tyder på at demonstrasjonen har vært forholdsvis enkel, men at den ble godt mottatt. K2 skal ha 1300 nye egenskaper i forhold til PageMaker, og evnen til å behandle både tekst og bilder skal være betraktelig bedre. K2 skal ellers være godt integrert med Adobes øvrige produkter, ikke bare verktøyene, men også med pdf-formatet (portable document format). Dette formatet er mye brukt på Internett, og er Adobes felles format for trykte og elektroniske dokumenter.

Ifølge MacWorld har PageMaker vært i jevn tilbakegang i forhold til QuarkXPress over flere år. Tidsskriftet skrev i mai i år at K2 vil være helt nyskrevet, og tilby muligheter til tredjepartsutvidelser på nivå med Quark XTensions. Det siste ble også avslørt i en artikkel i MacWeek i desember i fjor. Det ble ikke knyttet offisielle kommentarer fra Adobe til noen av disse artiklene, som i ettertid har altså vist seg å være ganske korrekte.

Et eget arrangement under Seybold-konferansen var viet en paneldebatt mellom brukere av produkter fra både Quark og Adobe om Quarks ønske om å overta Adobe. Diskusjonen blant de 500 frammøtte ga svært lite støtte til Quark. På den andre siden uttrykte mange frustrasjon over begge selskapers manglende støtte til webpublisering. Det kom også fram at misnøye med Quarks brukerstøtte, som i Norge har utløst opprettelsen av en egen brukergruppe, er både utbredt og internasjonalt.

Ellers kunngjorde Quark oppkjøpet av det tyske utviklingsselskapet Silent GmbH, en spesialist på Quark-utvidelser og annen skreddersøm for grafisk industri. Quark offentliggjorde også en samarbeidsavtale med Sun, viet markedsføring og kundestøtte for de Solaris-baserte produktene Quark Digital Media System og Quark Publishing System. På produktsiden lanserte Quark oppgraderingen av multimediapublisereren QuarkImmedia til versjon 1.5.

Til toppen