Adobe forbereder Quark-kverk

Gode tall i regnskapsårets fjerde kvartal er et godt utgangspunkt når PageMaker-etterfølgeren K2 skal ta kverken på Quark neste år.

Adobes kvartalstall var en positiv overraskelse for Wall Street som hadde forventet et overskudd per aksje på linje med fjerde kvartal i forrige regnskapsår:

Alle tall i millioner dollar kvartalet før 27.11.98 kvartalet før 28.11.97 året før 27.11.98 året før 28.11.97
Omsetning lisenser 39 47 164 196
Omsetning applikasjoner 208 180 731 716
Omsetning 247 227 895 912
Overskudd etter skatt 50 47 105 187
Overskudd per aksje (USD) 0,78 0,64 1,55 2,52

- Lisenser i denne sammenheng viser til lisenser på Postscript, forklarer Audun Berg i Adobe Norge.

- Postscript er Adobes produkt, og all bruk av Postscript i en eller annen sammenheng gir inntekter til Adobe.

Utviklingen på fontfronten de siste årene, der Postscript har fått økt konkurranse fra både TrueType og Hewlett-Packards skriverfonter, gjør det naturlig med en nedgang i omsetningen her. Det er applikasjoner som bærer Adobe, og der er utviklingen positiv, på både års- og kvartalsbasis.

Ifølge Adobe er det sterkt salg av Acrobat og særlig Illustrator som bidro mest til at resultatet ble så bra. Årstallene gjenspeiler reorganiseringen i august da 300 arbeidsplasser ble kuttet.

Budsjettet for neste regnskapsår innebærer en omsetningsøkning på 15 prosent, og et overskudd per aksje i første kvartal på 0,51 dollar.

Det knytter seg stor spenning til Adobes K2, neste generasjon av ombrekkeren PageMaker som ventes en gang neste år. Ifølge ZDNet er Adobe i gang med en målrettet markedskampanje som skal legge grunnlaget for en endelig kverking av Quark. Quark-brukere skal blant annet tilbys oppgradering til K2 til rimeligere pris enn det Quark tilbyr for å oppgradere fra QuarkXpress 3.0 til 4.0.

K2 vil kunne åpne og eksportere til Quarks filformat og tillate bruk av de samme tastekommandoene. QuarkXTensions vil derimot ikke støttes i K2s første utgave. Arbeidsplasser som nytter arbeidsflyten i QPS (Quark Publishing System) vil uten videre kunne bytte ut XPress med K2, heter det. Ellers vil K2 kunne brukes til å opprette og redigere dokumenter i Acrobat-formatet PDF.

- K2 er noe jeg nesten ikke har lov til å nevne, forteller Berg. - Det var kjøpsutspillet fra Quark i august som gjorde at dette teknologiprosjektet kom fram i lyset. Jeg kommer ikke til å drive med noe markedsføring før produktet er her. Utviklingsarbeidet innebærer kontakt med store grafiske brukere som kan komme med begrunnede tilbakemeldinger, og det er noen få teststeder.

Berg erkjenner at det som måtte være av misnøye i Norge er knyttet til selskapet Quark og ikke til dets produkt. Det skulle bety at dersom Adobes K2 har gode nok egenskaper, kan bedre lisensbetingelser og support være avgjørende argumenter når han skal ut og erobre markedsandeler.

Til toppen