Adobe høster fra nettskyen

Solide tall i overkant av forventningene.

Adobe høster fra nettskyen
Adobe vil vekk fra butikkhyllene og opp i skyen. Bilde:

I kvartalet fram til 31. mai, regnskapsårets andre, leverte Adobe en omsetning på 1,01 milliarder dollar, et driftsoverskudd på 111 millioner dollar og nettoresultat etter skatt på 77 millioner dollar.

Tallene ligger godt under det Adobe oppnådde i samme kvartal i fjor (se Condensed Consolidated Statements of Income): Omsetningen er ned 10 prosent, driftsresultatet er ned 64 prosent og nettoresultatet er ned 66 prosent.

Ifølge Bloomberg er omsetningen som ventet, mens resultatet er i overkant av det analytikerne hadde forestilt seg. For et selskap midt et skifte av forretningsmodell, betraktes kvartalstallene som solide.

Adobe har tradisjonelt hovedproduktene som pakker. Nå er Creative Suite med Photoshop, Illustrator og Dreamweaver tilgjengelig på abonnement.

Analytiker Brendan Barnicle i Pacific Crest Securities hadde ventet at Adobe ville nå 600 000 brukere av Creative Cloud i løpet av andre kvartal. Regnskapet viser at antallet er betydelig høyere enn det: 700 000.

Regnskapet viser at inntektene fra produktsalg er ned 26 prosent til 645 millioner dollar, mens inntektene fra henholdsvis abonnement og service/support øker kraft. Abonnement er opp 60 prosent til 154 millioner dollar, mens service/support er opp 18 prosent til 111 millioner dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Les mer om: