Adobe med støtte til SQLite

Adobe har meldt seg inn i SQLite Consortium, hvor blant annet Mozilla og Symbian er medlemmer fra før. Konsortiumet skal bidra til å sikre fri tilgang og utvikling av databasesystemet SQLite.

SQLite integreres ofte i annen programvare. Blant annet skal Firefox ha SQLite integrert. Det samme gjelder blant annet Google Android og Air-plattformen, som Adobe lanserte i går. Adobe skal også fungere som sponsor for den videre utviklingen av SQLite.

SQLite er ikke noe vanlig databasesystem, i den forstand at det ikke er serverbasert og at det skriver og leser helt ordinære filer. Databasen har heller ikke noen vanlig åpen kildekode-lisens, men anses i stedet for å være offentlig eiendom (public domain).

Til toppen