Adobe Flash Player er populær som angrepsvektor blant IT-kriminelle fordi den er svært utbredt og er utsatt for alvorlige sårbarheter.
Adobe Flash Player er populær som angrepsvektor blant IT-kriminelle fordi den er svært utbredt og er utsatt for alvorlige sårbarheter.

Adobe Flash Player

Adobe planlegger nødfiks til Flash Player

Sårbarhet under angrep kan gi uvedkommende kontroll over systemet.

Adobe kommer i morgen, 7. april, med en ekstraordinær sikkerhetsoppdatering til Flash Player. Denne fjerner en alvorlig sårbarhet som finnes i Flash Player 21.0.0.197 og eldre.

Sårbarheten kan medføre en krasj og samtidig gi angripere mulighet til å ta kontroll over det berørte systemet. Ifølge Adobe blir sårbarheten allerede aktivt utnyttet i angrep som er rettet mot systemer som kjører Windows 7 eller Windows XP med Flash Player 20.0.0.306 eller eldre.

Selv om sårbarheten finnes i alle nåværende versjoner av Flash Player, ble det i versjon 21.0.0.182 innført visse sikkerhetstiltak som hindrer at sårbarheten utnyttes, i alle fall med teknikkene som benyttes i de pågående angrepene.

Oppdater både i dag og i morgen

Brukere som har en separat installasjon av Flash Player, anbefales derfor å oppdatere til versjon 21.0.0.182 umiddelbart, dersom de ikke allerede har gjort dette. Deretter bør de installere den nye sikkerhetsoppdateringen så snart som mulig etter at den gis ut i morgen.

Sårbarheten berører Flash Player for både Windows, OS X, Linux og Chrome OS.

Til toppen