Adolfsen med dansk telekom-ess i ermet

Toppsjefen i Merkantildata, Tom Adolfsen, håper danske superkonsulenter skal levere julefortellinger om telekom-prosjekter fremover.

Under den danske virksomheten i Ementor ligger det mest lønnsomme området for hele Merkantildata-konsernet. Konsernsjef i Merkantildata Tom Adolfsen er optimistisk til hva dette bidra med i fortsettelsen.

- Vi kunne laget et "julenummer" av hvordan vi ser markedet for telekom-prosjekter fremover, men valgte i lys av tallene heller å fokusere på selskapet og egne forventninger fremover, sier Adolfsen til digitoday.no under henvisning til dagens resultatpresentasjon.

Ementor Danmark satt igjen med et resultat før nedskrivninger av goodwill på nesten 14 millioner kroner etter en omsetning på 72 millioner kroner i første kvartal. Dette gir en margin på hele 19 prosent, hvilket må sies å være svært bra sammenlignet med konsernet forøvrig.

- AM i Danmark går bra. Vi har her rundt 60 konsulenter som blant annet arbeider med rådgivning og tilbudsspesifikasjoner til selskaper innen telekomsektoren. Vi anser det som en stor fordel at vi har denne kompetansen inn i denne nisjen, sier Tom Adolfsen til digitoday.no.

AM, er forkortelse for Avenir Management og denne danske virksomheten baserer seg hovedsakelig på det oppkjøpte Ernst & Young Management Consulting. Virksomheten her sorterer under Ementor.


- Denne aktiviteten har dratt i land enkelte prestisjeoppdrag, blant annet ett i Holland, hvor vi kom inn via Getronics, fortsetter Adolfsen.

Det er ledelsens meningen at denne virksomheten skal kunne generere tunge leads for Ementor og en til viss grad også for Eterra.

- Det er en rekke større internasjonale prosjekter som skal i gang i løpet av høsten og tidlig neste år hvor vi vil ha mulighet til å komme inn. Dette er prosjekter og kunder som gir betydelige bidrag, avslutter Adolfsen.

Til toppen