AdPepper har knapt til salt i grøten

Annonsenettverket Ad Pepper fortsetter å tape penger, men trøster seg med at salget øker mer enn tapet.

Annonsenettverket Ad Pepper fortsetter å tape penger, men trøster seg med at salget øker mer enn tapet.

Fjoråret var preget av ekspansjon og nyetablering og derfor økte netto tap for annonsenettverket Ad Pepper med 285 prosent i forhold til 1999. Salget økte med 337 prosent i 2000 i forhold til 1999.

Hos Ad Pepper Norge prøver administrerende direktør Dag Kristoffersen å avdramatisere situasjonen:

- De store tapene er helt i tråd med våre forventninger, sier han.

I en pressemelding fra hovedkontoret i Frankfurt er signalene de samme.

- Salget nådde vårt interne mål, satt i vår prognose fra slutten av november 2000, sier CEO Ulrich Schmidt. Han vektlegger den "aggressive internasjonale ekspansjonen i 2000" som en av årsakene til tapet. Nå skal det strammes inn for å spare kostnader.

- Ad Pepper forventer å redusere sine utgifter betydelig i år 2001, sier Schmidt og nevner forbedret salg, reduserte utgifter og sterk kostnadskontroll.

Kristoffersen forteller at for det norske kontoret er det regnet med 18 måneder med røde tall.

- Vi regner med et lite minus i år og pluss til neste år, sier Kristoffersen med en sterk tro på at det skal avdelingen klare. De endelige tallene for Ad Pepper Norge er ikke klare ennå på grunn av ulike rapporteringsrutiner i de land selskapet er representert i, forklarer Kristoffersen.

- Fjoråret var hovedsakelig etablering av Norges-kontoret. År 2000 er det første budsjettåret vårt, som var preget av oppkjøp av både etablerte selskap med ferdig organisasjon og andre steder måtte vi starte på scratch, sier Kristoffersen til digitoday.no.

Han regner med at omsetningen i 2001 vil komme på mellom 15 og 20 millioner kroner.

Resultat Salg Tap (netto)
2000 123,7 mill NOK

(15,3 Euro)

- 77,62 mill NOK

(- 9,6 Euro)

1999 28,3 mill NOK

(3,5 Euro)

- 20,2 mill NOK

(- 2,5 Euro)

Ad Pepper Media ble etablert på global basis i februar 1999 og de norske kontorene åpnet juni i fjor. I dag har annonsenettverket 22 kontorer i 13 land, og selger annonser på rundt 550 nettsteder. Ved det norske kontoret er det i dag åtte ansatte.

Til toppen