ADSL er ikke bredbånd

I en kommentar til Forrester-rapporten om at ADSL vil dominere bredbåndstilgang i Europa, peker seniorkonsulent Geir Mørk i Nexia på at ADSL ikke kan støtte video-on-demand eller digital-tv.

I en kommentar til Forrester-rapporten om at ADSL vil dominere bredbåndstilgang i Europa, peker seniorkonsulent Geir Mørk i Nexia på at ADSL ikke kan støtte video-on-demand eller digital-tv.

(Se artikkelen I Norden har to av fem bredbånd i 2005.)

Jeg sitter med en følelse av at det er veldig mange som ikke forstår hva bredbånd er. Om man karakteriserer ADSL som bredbånd er dette ikke på langt nær tilstrekkelig for kommende innholdstjenester som video-on-demand og-digital TV. I Norge vil ADSL bli svært begrenset av avstand fra endesentral (maks 2,3 km) og det faktum at store deler av det norske kobbernettet er tynnere (0,4 kvadratmillimeter) og gir langt større tap enn i for eksempel Sverige (0,6 kvadratmillimeter). I det norske nettet vil maks nedlasting vil ligge mellom 2 og 3 megabits per sekund, mens hastigheten ut vil typisk ligge på dagens ISDN-nivå.

Videre er det bare en salgsgimmick fra Telenor at man må ha ISDN for å få ADSL. ADSL har ingen ting i med ISDN å gjøre og ISDN er ingen forutsetning for ADSL reint teknisk.

Innholdstjenester som video-on-demand og digital-tv av høy kvalitet vil kreve minst 10 - 15 Mbps. Dette kan i det virkelige liv bare løses med fibernett knyttet mot f.eks. internt Ethernet

Jeg tror forøvrig Forresters undersøkelsen er misvisende i seg selv da det er "59 høytstående personer i televerk" som er intervjuet. Selvfølgelig vil disse tro på ADSL da det er den eneste måten å få tilnærmet bredbånd ut av eksisterende infrastruktur. De sitter jo alle sammen på hauger av gammelt kobber og tenker vel kun fiber til folket i sporadiske mareritt. Det vil ikke være mulig å levere virkelig bredbånd eller tilstrekkelig kapasitet for TV og video-on-demand over ADSL eller VDSL. Kobbernettene vil rett og slett ikke være av en slik kvalitet at dette vil bli noen stor suksess.

De konkluderer med at det er innholdet som teller, og det er korrekt, men ADSL vil ikke kunne ha nok kapasitet til å levere innhold som krever virkelig høye hastigheter som video-on-demand og TV. Man vil heller ikke kunne hente særlig stor gevinst av nye komprimeringsteknologier, som var en forutsetning for ADSL. Dette fordi disse teknologiene nå er presset til kanten av det som er mulig med eksisterende fysiske lover.

Et godt eksempel er at man kan komprimere en avisside ca 8 - 9 ganger ved å presse eller brette den, men om den skal komprimeres mer må den brennes til aske eller etses bort, men da er jo innholdet tapt og kan ikke bygges opp igjen. Tilsvarende er det med datakomprimering enten man heter Gudesen eller Einstein.

Til toppen