ADSL leder an bredbåndsveksten

Bredbånds-selskapene solgte tjenester for store summer i første halvår, og kundeveksten tok et nytt hopp fremover.

Bredbånds-selskapene solgte tjenester for store summer i første halvår, og kundeveksten tok et nytt hopp fremover.

Totalt er det i dag over 517 000 bredbåndsabonnement i Norge. Bredbåndsselskapene solgte tjenester for nær 1,5 milliarder kroner i første halvår, ifølge en fersk rapport fra Post- og Teletilsynet.

Ved utgangen av første halvår er det 470 000 privatabonnement, mens resten er linjer til bedrifter. Samlet økte antall abonnement med 240 000 fra samme periode i fjor.

Det er fortsatt xDSL som er den vanligste formen for tilknytning, og det er også denne formen som har vokst mest i volum. Åtte av ti bredbåndsabonnement er nå på xDSL, ifølge PT.

Ulike typer Internettilknytning utenom ISDN:

• xDSL (hovedsakelig ADSL)

• Internett via kabel-TV (kabel-modem)

• Fast aksess

• Radioaksess

• Bredbånd over optisk fiber

Internett via kabel-TV: I hovedsak levert av UPC og Telenor. Denne kanalen hadde per 1. juli totalt 80 497 bredbåndsabonnement. Det er en vekst på 16 000 abonnement fra i fjor.

Fast aksess: Fast aksess over leide linjer en relativt dyr tjeneste, som er rettet mot bedriftsmarkedet. Det finnes imidlertid også privatkunder med denne typen fast aksess. Per 1. juli 2004 var det registrert 2 222 faste aksesser, ifølge PT.

Optisk fiber og radioaksess: I første halvår 2004 har antall bredbåndsaksesser levert over optisk fiber og radio økt. Ved utgangen av juni hadde 11 827 kunder bredbånd over optisk fiber, og 9 013 kunder bredbånd over radioaksess.

I tillegg ble det rapportert 419 offentlige WLAN-soner (IP-soner). Ved utgangen av 1. halvår 2003 var det 810 479 Internettabonnement med oppringt Internett. Av disse hadde 416 500 såkalte gratisabonnement uten faste månedsavgifter, og 393 979 hadde betalte abonnement.

Totalt var omsetningen av Internettabonnement 1,481 milliarder kroner for 1. halvår 2004. Bredbåndstjenester stod for 1,346 milliarder av disse, mens oppringt Internett stod for 135

millioner kroner. Bredbåndsinntektene økte med 583 millioner kroner fra 1. halvår 2003. 70 prosent (1 040 millioner kroner) av denne bredbåndsomsetningen kommer fra xDSL. I 1. halvår 2003 stod xDSL for 58 prosent av de totale bredbåndsinntektene.

Til toppen