ADSL-salget går tregere enn Telenor hadde håpet

Telenor oppgraderer 126 telefonsentraler for å kunne tilby 80.000 flere norske husstander og bedrifter ADSL. Men kun ti prosent har til nå benyttet seg av ADSL-installasjonene fra Telenor.

Telenor Networks skal nå oppgradere ytterligere 126 telefonsentraler. Disse vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren/høsten, og oppgraderingen vil gi nye 80.000 husstander og virksomheter tilgang til ADSL fra Telenors nett.

Det skriver Telenor Networks i en pressemelding.

Når det nødvendige ADSL-utstyret er på plass, vil Telenor Networks ha gjort ADSL tilgjengelig ved totalt ca. 650 sentraler i 205 ulike kommuner.

- Vi ligger godt an med ADSL-utbyggingen i forhold til målene våre. Til høsten vil mer enn 1,4 millioner kunder eller 64 prosent av Norges befolkning ha tilgang til ADSL fra Telenor, forteller administrende direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Networks.

Likevel står ikke salget i stil med dekningsgraden. Det innrømmer da også Thygesen.

- Vi har solgt nærmere 130.000 ADSL-tilganger til norske Internett-tilbydere (ISP), som igjen har videresolgt disse i sluttbrukermarkedet. 130.000 ADSL-brukere er en god start, men salgspotensialet er desto større. Vi kan tilby ADSL til ti ganger så mange brukere som vi har i dag og fortsetter å bygge ut i jevnt driv, forteller Thygesen.

Telenor Networks selger både til Telenors egen ISP-virksomhet og til andre teleaktører som kan tenke seg å videreselge aksessen.

Kristin Paus uttaler seg i pressespørsmål for Telenor Networks og benekter at selskapet har trappet helt ned på ADSL-utbyggingen i enkelte perioder siden starten i 2000.

- Nei, vi har aldri tatt noen pause, men ved begynnelsen av fjoråret foretok vi en kartlegging av sentralene, og hvilke sentraler som skulle komme i hvilken rekkefølge. Det som er klart er at vi bygger flere sentraler i år enn i fjor, mens de aller største sentralene ble oppgradert i 2001, opplyser hun og medgir at det for Telenor Networks del godt kunne gått fortere ute i markedet.

- Det er klart vi vil gjerne at flest mulig kopler seg til sentralene våre. Vi ser imidlertid at etterspørselen er veldig stor nå, sier hun og avviser at ADSL-utbyggingstakter fortsatt er noe avventende på grunn av ISDN-salget til Telenor.

- Vi bygger ut i det tempoet vi har planlagt. Det er ingen tvil om at at ADSL er mye bedre enn ISDN når det gjelder Internett, sier Paus.

Telenor Networks sin ADSL-utbygging gjøres altså både for Telenors ISP-virksomhet og andre Internett-tilbydere som videreselger tjenesten til nettsurfere på jakt etter større fart.

Telenor Networks startet ADSL-utbyggingen i år 2000 og ADSL ble lansert på markedet i desember samme år. Ved utgangen av 2002 hadde selskapet oppgradert 440 telefonsentraler med ADSL-utstyr og nådde ved årsskiftet 2002/2003 en markedsdekning på 58 prosent.

Store annonsekampanjer, ikke minst fra Telenors aksess-selskap, skal lokke brukerne til å oppgradere både hastigheten på nettaksessen og ikke minst kaste de gamle modemene.

Likevel vil ikke det telegiganten kunne tilby ADSL til hele folket. Det ligger teknologiske begrensninger som gjør det markedsmessig uinteressant å bygge. Linjekvaliteten blir rett og slett for dårlig.

- Vi skal dekke store deler av Norge, men det tar tid. Vi regner med mellom 80-85 prosent dekning innen utgangen av 2006. Samtidig er det endel som ikke vil få anledning til å koble seg på på grunn av lange linjelengder og kabelkvalitet. Det er litt forskjellig på ulike steder i landet, men vi regner med at innenfor en radius på 3-5 kilometer fra sentralene vil man kunne få tilfredstillende tilbud, sier hun.

Ifølge en pressemelding er det disse kriteriene som avgjør hvilke sentraler som skal bygges ut:

* Totalt antall abonnenter tilknyttet sentralen (kundepotensialet)

* Antall abonnenter tilknyttet sentralen som har meldt interesse for ADSL til sin nett-tilbyder

* Beregnede utbyggingskostnader

Til toppen