Advarer mot å forby kameratelefoner

Kameratelefoner er en klar sikkerhetsrisiko, men de bør ikke forbys, advarer Gartner.

I forkant av et analytikerarrangement i Chicago neste uke, der temaet er hvordan bedrifter skal forholde seg til trådløse klienter, har analyseselskapet Gartner publisert en vurdering av sikkerhetsaspekter ved mobiltelefoner med innebygget kamera.

Det antas at innen 2006 vil fire av fem mobiltelefoner solgt i USA og Vest-Europa ha innebygget kamera. Gartner peker på at mange er klar over sikkerhetsproblemene som kameratelefoner innebærer. Flere selskaper har nedlagt forbud mot å bruke slike telefoner på sine områder.

Gartner advarer at regelrett forbud er kortsiktig og vanskelig å håndheve. De fleste har ikke ressurser til å iverksette effektive inspeksjoner for å håndheve et generelt forbud. En bedre løsning er å finne ut hvilke områder der sikkerhetshensyn krever spesielle tiltak, og sørge for at disse blir gjennomført. I andre områder vil det holde med å kunngjøre retningslinjer for hvordan kameratelefoner skal kunne brukes, og sørge for å gjøre dem kjent blant de ansatte.

Analyseselskapet peker på at en rekke former for ny personlig teknologi utfordrer vante forestillinger om sikkerhet på arbeidsplassen, blant annet telefoner med opptaksmuligheter for lyd, små lagringsenheter med USB-grensesnitt som kan koples direkte til de fleste datamaskinene og bærbare DVD-brennere. Felles for disse er at de kan brukes til å fange informasjon fra bedriftsmiljøet. Det er denne muligheten som må gjøres gjenstand for retningslinjer og begrensninger i bruk, mener Gartner. Framfor alt må den interne kulturen formes til å avvise misbruk av denne typen teknologi.

;