Advarer mot å gi FN makt over Internett

Google frykter mer sensur og mindre åpenhet.

Advarer mot å gi FN makt over Internett
Google frykter at et mer FN-kontrollert Internett vil føre til økt sensur og mindre åpenhet på nettet. Bilde: Google

Mange har kritisert det faktum at svært sentrale deler av Internett-infrastrukturen bestyres utelukkende av amerikanske aktører. For eksempel er domenenavnsystemet (DNS) kontrollert av amerikanske ICANN, som er en privat organisasjon. Det overordnede ansvaret er det likevel det amerikanske handelsdepartementet som har.

Mellom den 3. og den 14. desember arrangerer FN-organisasjonen ITU (International Telecommunication Union) en konferanse i Dubai. Ifølge BBC News er det en kommunikasjonsavtale fra 1988 som skal reforhandles. Dette lyder kanskje udramatisk, men det er tilsynelatende lite som er offentlig rundt disse forhandlingene. Men noe har kommet fram i et dokument som har blitt lekket, blant annet et forslag fra Russland hvor det foreslås at USA bør ha mindre kontroll over driften av Internett.

– Medlemsstatene skal ha lik rett til administrasjon av Internett, også når det gjelder fordeling, tildeling og tilbakeføring av internettrelatert nummerering, navngivning, adressering og identifikasjonsressurser, samt til støtte av driften og utviklingen av den grunnleggende internettinfrastrukturen, heter det i dokumentet. Kina og India skal allerede ha uttrykt støtte for det russiske synet om at ITU skal overta funksjonene som i dag utøves av amerikanske institusjoner

USA er ikke uventet uenig. Ifølge BBC News sier den Terry Kramer, den amerikanske ambassadøren som skal delta under konferansen, at USA ikke støtter forslaget fordi de eksisterende institusjonene har fungert effektivt og vil fortsette å sikre sunnheten og veksten til Internett.

Aksjon

Google mener også at det er sterk grunn til å advare mot dette forslaget. Selskapet har laget en egen kampanjeside hvor selskapet skriver at det kun er myndighetene i FN-nasjonene som får tale i ITU, og at mange av disse medlemmene ikke er særlig opptatt av støtte et åpent og fritt Internett.

– Det er et voksende tilbakeslag for Internett-friheten. 42 land filtrerer og sensurerer innhold. Bare de to siste årene har har myndigheter vedtatt 19 nye lover som truer ytringsfrihet på nettet, skriver Google, som hevder at møtet i desember skjer bak dører som er lukket for offentlig innsyn.

Ifølge Google har det også kommet forlag om at store nettjenester som YouTube, Facebook og Skype må betale avgift for å kunne nå brukere på tvers av grenser. Google mener at dette vil begrense tilgangen til informasjon, særlig i de framvoksende markedene.

Ifølge en kilde BBC News har vært i kontakt med, er mange land vant til å få inntekter fra telefonsamtaler. Nå som mange av disse samtalene i stedet gjøres via internettbaserte tjenester, har inntektene til disse landene blitt redusert. Dette vil landene nå forsøke å gjenopprette ved å kreve avgift på populære, utenlandske tjenester.

– Regjeringer bør ikke alene bestemme framtiden til Internett. De milliarder av menneskene som rundt om i verden bruker Internett, og ekspertene som bygger og vedlikeholder det, bør være inkludert, skriver Google.

ITUs generalsekretær, Hamadoun Touré, har fortalt BBC News at det i ITU ikke stemmes over saker hvor det er stor uenighet, og at selv forslag som ikke godtas av bare ett enkelt medlemsland, ikke vedtas.

Det stemmer nok, men det vekker likevel bekymring for at deltakerne rett og slett lar noen problemer forbli uløste.

– I verste fall er det en fare for at du vil kunne se en oppbryting av Internett, sier professor Alan Woodward ved informatikkavdelingen ved University of Surrey, til BBC News.

– Noen land, inkludert Russland, begrenser allerede hvilke nettsteder man kan få tilgang til, men dersom folk begynner å gjøre sine egne ting inne slik som navnekonvesjoner og nettadresser, kan du ende opp med ulike deler av Internett som ikke er i stand til å sende trafikk til hverandre, sier Woodward.

    Les også:

Les mer om: