Advarer mot å kjøpe for dyre IP-telefoner

Gartner mener bedrifter sløser bort milliarder på dyre IP-telefoner de ikke trenger.

Gartner mener bedrifter sløser bort milliarder på dyre IP-telefoner de ikke trenger.

Avanserte IP-telefoner med egne skjermer er i ferd med å bli statussymboler i næringslivet, mener analyseselskapet Gartner, som nylig har publisert rapporten Don't Purchase IP Screen Phones If You Have a PC on Your Desk.

Konklusjonen i rapporten er at selv om de fleste stadig har behov for faste telefoner på arbeidsplassen, trenger de ikke avanserte IP-telefoner med skjermer. Gartner anslår at bedrifter verden over fram til 2010 vil sløse bort i overkant av 20 milliarder dollar på skjermtelefoner. I stedet for å investere i unødvendig luksus, mener Gartner man heller bør bruke penger på anvendelser som gir økt effektivitet, og nevner blant annet konvergens mellom PC og telefon, praktiske telekonferansesystemer, og tjenester der man alltid kan bruke ett nummer for å nå den man må snakke med.

– Overgangen til IP-telefoni er godt i gang, står det i rapporten. – Dessverre ser mange bedrifter på dette bare som en måte å oppgradere sine telefonsystemer, i stedet for å bruke anledningen til å oppgradere måten de bruker de kommuniserer på. De erstatter gamle telefonapparater med påkostede IP-telefoner med skjerm, og IP-baserte sentralbord med egen maskinvare. Deretter brukes de nye telefonene på samme måte som de gamle, bare med noen få tilleggsfunksjoner. Andre kommunikasjonsverktøy, som PC-er, lynmeldinger og mobiltelefoner, forblir uavhengige.

Ifølge Gartner er den største gevinsten ved tale over IP, store besparelser ved alle slags endringer og forflytninger, og konvergens mellom nett for tale og data.

Regnestykket over forventet sløsing ser slik ut: Fra 2005 til 2010 vil bedrifter verden over anskaffe over 150 millioner IP-telefoner. I 75 prosent av tilfellene vil man bruke minst 150 dollar – og i noen tilfeller opp til 350 dollar – mer per telefon enn nødvendig.

Det fordyrende og unødvendige elementet er, ifølge Gartner, skjermen. Poenget med skjermen er å kunne kjøre egne applikasjoner på telefonen. Men erfaringen viser at de fleste bare bruker skjermen til å se hvem som har ringt mens de har vært borte, og til å gjøre oppslag i kontaktlister. Dette er nyttige egenskaper. Poenget er at de fleste av disse skjermtelefonene står ved siden av en PC-skjerm som har mye høyere oppløsning, og som er langt bedre egnet til å vise slike ting.

Gartner peker også på at å kjøre applikasjoner på IP-telefoner utvider kompleksiteten som IT-avdelingen må forholde seg til, og at IT-folkene har allerede masse strev med å vedlikeholde tjenester til mobiltelefoner. Hva om IP-telefonleverandørene hadde valgt de samme plattformene – Windows Mobile, Symbian, PalmOS – i stedet for å velge proprietære løsninger? At IP-telefonene har en proprietær plattform, bidrar til å øke bedriftenes utgifter.

Et tredje fordyrende moment er at brukere i stadig større grad tyr til mobiltelefoner. Disse apparatene vil i stadig større grad kunne brukes både på det vanlige mobilnettet og til IP-telefoni over et trådløst lokalnett. Ifølge Gartner kan man derfor anta at faste IP-telefoner vil få en praktisk levetid på tre til fire år.

Det fjerde fordyrende momentet er at mange bedrifter har latt seg forlede til unødvendige investeringer i gigabit Ethernet, og gir lett etter for press til å oppgradere også IP-telefonene til gigabit Ethernet, noe som ifølge Gartner stort sett er helt bortkastet.

Gartner anbefaler å kjøpe rimelige IP-telefoner, der skjermene begrenser seg til en eller to linjer med tekst.

Pengene som spares ved å unngå de dyre telefonene, kan heller investeres i et system for forent kommunikasjon – «unified communications». Et slikt system samkjører alle former for kommunikasjon, som lynmeldinger, tekstmeldinger, tilstedeværelser, personlig svarer, telekonferanser, mobile tjenester og PC-konvergens. Dette er, ifølge Gartner, «virkelige» applikasjoner som bidrar til økt produktivitet.

Å kjøre applikasjoner på en IP-telefon er ifølge Gartner fornuftig i miljøer der telefonen ikke står ved siden av en PC. Da må man være klar over at det er forholdsvis få ferdige applikasjoner til IP-telefoner, og at man må være forberedt på å utvikle mye selv hvis det skal være et poeng. På den andre siden er PC-en en langt mer åpen plattform, med kjente grensesnitt for både utviklere og brukere. Bygger man et forent system og knytter IP-telefonen til PC-en, vil brukere klikke på et navn i en kontaktliste når de skal ringe, og knapt ha behov for å bruke talltastaturet på telefonen.

Dette er Gartners siste råd: Ikke vurder IP-telefoner med skjerm før bedriften har skaffe seg et system for forent og konvergent kommunikasjon, og det er penger igjen på budsjettet.

    Les også:

Til toppen