Advarer mot DECT-stråling

Det svenske Industritjenstemannsforbundet (SIF) går ut med en advarsel mot bruk av DECT-telefoner. Trådløse telefoner avgir mye mer stråling enn mobiltelefoner ifølge forsker ved det svenske Arbetslivsinstitutet i, Kjell Hansson Mild.

Informasjonssjef i ElektronikkBransjens Servicekontor, Erik Andersen, maner til forsiktighet i konklusjonene overfor digi.no, så lenge en faktisk ikke har gjennomført undersøkelser knyttet til stråleskader fra DECT-telefoner.

- Men det er noe i det at en sitter mye lenger i en DECT-telefon enn i en GSM-telefon, og at en derfor må tilpasse bruken til det ved å ta pauser mellom samtalene, sier han.

Bruno Hagi, som jobber i forbundet som arbeidsmiljøekspert i det svenske Industritjenstemannsforbundet (SIF) mener arbeidsgiverne har vært for ivrige i sine innkjøp av DECT-terminaler.

Trådløse fast-telefoner, også kalt for DECT, stråler - til forskjell fra mobiltelefonen - hele tiden. Det er blitt mer vanlig med denne typen telefoner på arbeidsplasser. DECT-telefoner klassifiseres som lavstrålende med 10 milliwatt som ligger langt under grenseverdiene.

Ole Harbtiz, som er direktør i Statens Strålevern, sier til Dagbladet onsdag at han er overrasket over at det skal være så stor stråling i bærbare telefoner.

Til toppen