Advarer mot DECT-stråling

Det svenske Industritjenstemannsforbundet (SIF) går ut med en advarsel mot bruk av DECT-telefoner. Trådløse telefoner avgir mye mer stråling enn mobiltelefoner ifølge forsker ved det svenske Arbetslivsinstitutet i, Kjell Hansson Mild.

Det svenske Industritjenstemannsforbundet (SIF) går ut med en advarsel mot bruk av DECT-telefoner. Trådløse telefoner avgir mye mer stråling enn mobiltelefoner ifølge forsker ved det svenske Arbetslivsinstitutet i, Kjell Hansson Mild.

Informasjonssjef i ElektronikkBransjens Servicekontor, Erik Andersen, maner til forsiktighet i konklusjonene overfor digi.no, så lenge en faktisk ikke har gjennomført undersøkelser knyttet til stråleskader fra DECT-telefoner.

- Men det er noe i det at en sitter mye lenger i en DECT-telefon enn i en GSM-telefon, og at en derfor må tilpasse bruken til det ved å ta pauser mellom samtalene, sier han.

Bruno Hagi, som jobber i forbundet som arbeidsmiljøekspert i det svenske Industritjenstemannsforbundet (SIF) mener arbeidsgiverne har vært for ivrige i sine innkjøp av DECT-terminaler.

Trådløse fast-telefoner, også kalt for DECT, stråler - til forskjell fra mobiltelefonen - hele tiden. Det er blitt mer vanlig med denne typen telefoner på arbeidsplasser. DECT-telefoner klassifiseres som lavstrålende med 10 milliwatt som ligger langt under grenseverdiene.

Ole Harbtiz, som er direktør i Statens Strålevern, sier til Dagbladet onsdag at han er overrasket over at det skal være så stor stråling i bærbare telefoner.

Til toppen