Advarer mot DRAM-tørke

Dataquest mener å kunne skimte det som kan ende opp som en av de største endringer i DRAM-markedet på mange år. Analyseselskapet spår at etterspørselen etter DRAM minnebrikker til sommeren vil være vesentlig høyere enn leveringsevnen - en situasjon som vil vedvare i et par år.

Dataquest mener å kunne skimte det som kan ende opp som en av de største endringer i DRAM-markedet på mange år. Analyseselskapet spår at etterspørselen etter DRAM minnebrikker til sommeren vil være vesentlig høyere enn leveringsevnen - en situasjon som vil vedvare i et par år.

Leveringsvanskene vil neppe kunne løses før i sent i 2002, skriver EE Times. Dermed kan databransjen vente seg tilstander en ikke har opplevd siden midten på nittitallet, da markedsallokering og langtidskontrakter med faste priser var regelen fremfor unntaket.

I dag ligger kontraktsprisene på mellom 6,5 og 7 dollar for en 64-Mbit SDRAM. Dette prisnivået vil trolig stige med en halv til en dollar - trolig opp mot 7,5 dollar - allerede innen tredje kvartal i år, tror Dataquest.

Analysefirmaet har sett på dagens tilgjengelig produksjonskapasitet og den kapasiteten som ventes å bli bygget opp i løpet av de nærmeste to årene, og kommet fram til at prisen på DRAM vil holde seg nokså konstant, eller kanskje også øke de neste to årene.

Også på midten av nittitallet lå prisen per megabit DRAM rimelig konstant i en periode på nesten fire år, til tross for jevnt fallende produksjonskostnader. Enden på visa ble at DRAM-ballongen sprakk med et smell på tampen av 1995, da prisene falt dramatisk, langsiktige prisavtaler ble kastet ut av vinduet, og kundene dumpet selv store mengder DRAM-brikker på spotmarkedet.

Gartner Group-selskapet Dataquest tror imidlertid ikke at det samme vil skje en gang til, blant annet fordi det ventede underskuddet på DRAM-leveranser neppe vil vare like lenge som forrige nedtur.

Spørsmålet er hva dette vil gjøre med PC-industrien forøvrig. PC-produsentene tar unna omlag 80 prosent av alle produserte DRAM-komponenter. Ifølge TechWeb venter nå mange at OEM-produsentene av PC-er om kort tid vil innlede forhandlinger om langsiktige pris- og leveranseavtaler med sine DRAM-leverandører, en praksis som langt på vei døde ut med DRAM-markedets kollaps høsten for fem år siden.
digi.no omtalte Dataquests advarsler første gang i januar i år, for så i mars å komme med meldingen om at minneprisene atter pekte oppover. Men nå gjentar altså Dataquest sine dystre spådommer.

Til toppen