Advarer mot Entras datasenter

Naturvernforbundet ber Giske stagge milliardutbygging i Fet.

Naturvernforbundet advarer mot Entra Eiendom sitt planlagte gigantsenter- Greenfield Datacenter- i Fet utenfor Oslo. De ber næringsminister Trond Giske om å be selskapet gjennomføre en konsekvensutredning før de bestemmer seg for å etablere senteret.
Naturvernforbundet advarer mot Entra Eiendom sitt planlagte gigantsenter- Greenfield Datacenter- i Fet utenfor Oslo. De ber næringsminister Trond Giske om å be selskapet gjennomføre en konsekvensutredning før de bestemmer seg for å etablere senteret.

Naturvernforbundet ber Giske stagge milliardutbygging i Fet.

Naturvernforbundet kaster seg inn i debatten om datasenter. I et brev forbudets leder, Lars Haltbrekken, sendte til næringsminister Trond Giske tirsdag, blir det advart mot at det statseide selskapet Entra Eiendom etablerer sitt planlagte gigantanlegg, Greenfield Datacenter, i et område hvor det er kraftunderskudd.

Dermed deler ikke Naturvernforbundet oppfatningen til miljøverndepartementet, som på sine nettsider slo fast at Entras datasenter-prosjekt er «verdens beste» .

Naturvernforbundet ber statsråd Trond Giske, som er eieren av Entra Eiendom, om å sende et signal til selskapet om å avvente en datasenter-etablering i Fet inntil det har kommet på plass en konsekvensanalyse. Dessuten peker de på behovet for en nasjonal strategi for datasentre i Norge.

Bekymret

– Vi er litt bekymret for Entra Eiendom sine planer. Det er svært positivt at de har et så energieffektivt anlegg, og skal ha ros for det, men plasseringen er ikke den beste. Det er langt ifra kraftkilden, sier Haltbrekken til digi.no.

– Altså at Entra Eiendoms sitt anlegg vil føre til monstermaster i Nordmarka?

– Dette er definitivt med å øke behovet for store kraftlinjer til østlandsområdet, sier Haltbrekken til digi.no.

Entra Eiendom er uenig i dette, og mener deres datasentre vil redusere – ikke øke – strømbehovet siden de vil erstatte svært lite effektive løsninger på ulike server-rom hos den enkelte bruker. Mer om det lengre nede i denne artikkelen.

Distriktene

Haltbrekken mener at det vil være mye bedre å plassere datasentrene til distrikts-Norge hvor tilgangen til kraft er bedre enn i det sentrale østlandsområdet.

– Det er en del områder med naturgitte forutsetninger, blant annet områder med nedlagte gruver som står mer eller mindre klare for denne industrien. Vi har pekt på Nordland som et godt eksempel da de har et stort kraftoverskudd, Sogn- og Fjordane er et annet. Men vi bør ha en nasjonal strategi på dette området for å finne de optimale plassene for å få mest mulig miljøeffekt, sier Haltbrekken til digi.no.

Entra Eiendom sitt planlagte datasenter vil være i verdensklasse hva angår energieffektivitet. Men det ligger i feil område, mener Naturvernforbundet.
Entra Eiendom sitt planlagte datasenter vil være i verdensklasse hva angår energieffektivitet. Men det ligger i feil område, mener Naturvernforbundet. Bilde: Entra Eiendom

– Kommer ikke dette signalet litt sent?

– Nei, fordi Entra Eiendom ikke har tatt noen beslutning ennå. Dessuten vil dette ikke bare gjelde for mer enn bare Entra sine planer, men for hele bransjen. Men det ville være bra om næringsministeren kunne sende noen signaler til styret i Entra Eiendom og kreve en konsekvensanalyse for å avdekke om dette er det beste stedet å plassere et datasenter, sier Haltbrekken til digi.no.

Last ned brevet Naturvernforbundet har sendt til Trond Giske her (pdf).

Stor mulighet

Naturvernforbundet gav i 2010 ut en rapport sammen med NITO og Norsk Industri der de pekte på datasenter som en stor mulighet for Norge.

– Vi pekte da på at dette kan være en ny næring for Norge. Å bygge opp datasentre kan være en utmerket måte for Norge å være med å kutte europeiske utslipp gjennom å eksportere bits og bytes – ikke elektroner. Dersom Norge kan bygge opp datasentre med lavt energiforbruk og med en ren kraftkilde, så kan det være en god måte å eksportere kraften vår på, sier Haltbrekken til digi.no.

Naturvernforbundet forteller at de ikke har vært i kontakt med Entra Eiendom vedrørende bekymringene de nå løfter til selskapets eier.

Betydelig reduksjon

– I forbindelse med at vi nå jobber med Greenfield Datacenter, setter vi pris på alle innspill, slik at vi kan skape et datasenter som utnytter og gjenbruker energien på en optimal måte, og som er sikkert og kostnadseffektivt, sier informasjonssjef i Entra Eiendom. Cato A. Mørk til digi.no.

Entra er ikke med på at deres planlagte datasenter vil føre til økt belastning.

– I dag står det en rekke servere i diverse datarom i kontorbygg i Oslo- og østlandsområdet. Disse bruker mye energi og det beregnes at de har en PUE-faktor på 2,5. På Greenfield Datacenter satser vi på å ha en PUE på 1,1, altså at bare 10 prosent av energien som brukes går til spille. Ved å erstatte mange uhensiktsmessige datasentre og serverrom så vil man totalt sett redusere energiforbruket, ikke øke det, sier Mørk.

PUE står for Power Usage Effectiveness, og er en måleenhet for å beregne hvor mye energi ett datasenter faktisk bruker på å drive servere og lagringsenheter og hvor mye som går vekk i form av varme, kjøling og så videre.

Mørk peker også på at man har et mål om å gjenbruke inntil halvparten av energien i form av varme til nærliggende industri. Dermed vil man tvert imot redusere energiforbruket, fremfor å øke det mener Entra.

– Et annet moment som ikke er kommet godt nok frem er metoden for kjøling. Her tar vi i bruk et nyutviklet system som tar i bruk naturlig kjøling. Det er naturlig luft som går med til å kjøle ned serverne, og hvor varmen kan gjenbrukes, sier Mørk til digi.no.

– Mer reduksjon nær kilden

Haltbrekken mener imidlertid at deres argument om at datasentrene bør plasseres nær kraftkilden står seg.

– Hvis det er slik at dette reduserer den totale bruken i forhold til datakapasitet, så ville reduksjonen vært enda større dersom det hadde blitt flyttet til andre steder med kraftoverskudd. Problematikken står seg uansett, sier Haltbrekken til digi.no.

    Les også:

Til toppen