Advarer mot felles IT-systemer

Men nå har stat og kommune en unik mulighet til å samkjøre digitaliseringen.

Advarer mot felles IT-systemer
Professor Petter Gottschalk ser at stat og kommune har en god mulighet til å samarbeide om digitaliseringen av offentlig sektor, men advarer partene mot å ha for store forventninger. Bilde: Jacques Hvistendahl/Dagbladet

Både staten og kommunene skal ha en skikkelig gjennomgang av digitaliseringsarbeidet i år.

Begge parter mener at det er en mulighet til å styrke samkjøringen mellom de to, men her mener ekspertisen at det er best ikke å gape over for mye.

På sidelinjen
Tirsdag ble evalueringsrapporten om Difi offentliggjort.

Her peker konsulentselskapet Agenda Kaupang på blant annet flere svakheter i rollene og oppgavene til IT-direktoratet:

Difi havner på sidelinjen i de store omstillingsprosjektene i staten, mens kommunene har en tendens til å havne på sidelinjen i de statlige prosjektene i Difis regi.

Nå skal Difi komme med sine anbefalinger i februar, før Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber seg frem til hvordan oppgavene kan gjøres bedre.

Én stemme
Samtidig skal Kommunesektorens organisasjon KS ta en tilsvarende gjennomgang av programmet KommIT, som ble etablert for å samkjøre digitaliseringen mellom kommunene og som et felles talerør mot staten.

KommIT startet i 2012, og 2015 skal benyttes til en evaluering.

Les også: KommIT-sjefen går til Evry

Ønskedrømmen
Resultatet som «alle» ønsker seg er at innbyggere og næringsliv finner de fleste tjenestene de trenger lett tilgjengelig på nett, uavhengig av om det er stat, fylkeskommune eller kommune som utfører tjenesten.

Og bak denne digitale disken har byråkratene fagsystemer som håndterer sakene på tvers av fagfelt og forvaltningsnivå.

På den måten utnyttes fellesskapets midler oprimalt, og kvaliteten på tjenestene øker.

KS åpner døren
På spørsmål fra digi.no er områdedirektør Trude Andresen hos KS innstilt på å dra nytte av at begge parter sitter med dørene åpne.

– Det er naturlig at disse to prosessene ses i sammenheng, og vi vil ta med oss denne evalueringen inn i vårt videre arbeid med å finne permanent løsning for digitalisering i kommunesektoren, sier Andresen.

Hun har ansvaret for digitalisering i KS.

Samkjøring
Statssekretær Paul Chaffey (H) i KMD deler oppfatningen.

– Det ikke noe som er så irriterende å oppdage at en samarbeidspartner nettopp har gjort en gjennomgang uten at vi har fått være med. Så akkurat her er det lagt til rette for at vi ikke møter en lukket dør, men har en mulighet til å samkjøre arbeidet. Så ja, vi vil se prosessene i sammenheng, sier Chaffey til digi.no.

– På hvilken måte?

– Vi må avklare hva som er lurt å gjøre felles. Så langt har vi varslet at vi ser på drift og finansiering av felleskomponentene, som Folkeregisteret og Altinn. Her er jo kommunene storbrukere, sier statssekretæren.

IKT Norge etterlyser en felles plattform for hele offentlig sektor. Chaffey mener det er å gå for langt.

– Vi må ikke låse oss til løsninger som ikke er fleksible nok i forhold til nye løsninger som dukker opp, advarer han.

Små skritt
Chaffey får støtte fra Handelshøyskolen BI.

– Her gjelder det å ta små skritt og ikke forvente for mye ut av et samspill mellom de to forvaltningsnivåene, sier professor Petter Gottschalk. Han er ekspert på ledelse og organisasjon, med flere år som IT-strateg bak seg.

– Det kan være relevant å satse på datautveksling og en standardisering på plattformer. Derimot kan det bli for ambisiøst å satse på felles IT-systemer på tvers, advarer Gottschalk.

Les mer om: