Advarer mot interaktiv barnereklame

Det norske Forbrukerombudet fortsetter sin PR-offensiv i kampen mot barnereklame. I en fersk brosjyre fra ombudet advares det mot redaksjonell og kommersiell sammenblanding i markedsføring rettet mot barn og unge på Internett.

Det norske Forbrukerombudet fortsetter sin PR-offensiv i kampen mot barnereklame. I en fersk brosjyre fra ombudet advares det mot redaksjonell og kommersiell sammenblanding i markedsføring rettet mot barn og unge på Internett.

"Markedsføring - barn og unge" heter den nye orienteringen fra Forbrukerombudet (FO), og publiseringen markerer en fortsatt nordisk satsing mot reklame mot barn. Grunnen til at FO gjør dette, er blant annet at nye medier skaper nye utfordringer ved at det blir vanskeligere å skille mellom reklame og redaksjonelt stoff.I orienteringen omhandler et kapittel reklame på Internett, hvor det blir trukket fram at dette mediet skaper nye utfordringer:

"Markedsføring via Internett er oftere enn i andre medier blandet sammen med underholdning og innsamling av personopplysninger. Det fremgår ikke klart hva som er markedsføring og hva som er redaksjonelt stoff."

Vær forsiktig med nettreklamen - det kan være et barn som surfer...Spesielt interaktiv reklame blir trukket fram som særlig problematisk.

I den norske orienteringen er den felles-nordiske holdningen til nettreklame rettet mot barn referert. I desember i fjor kom de nordiske forbrukerombudsmennene med en felles offensiv mot reklame rettet mot barn på Internett.

I Norge tar Markedsføringsloven ikke for seg reklame rettet mot barn, men på kringkastingsfeltet regulerer Kringkastingsloven reklame rettet mot barn. Når det gjelder reklame på Internett, er det lite som er publisert.
Til toppen