Advarer mot kaos innen nanopatenter

Tusener av uklare patenter innen nanoteknologi kan skape kaos når produkter skal ut på markedet.

Tusener av uklare patenter innen nanoteknologi kan skape kaos når produkter skal ut på markedet.

Et amerikansk firma, Lux Research, som har spesialisert seg på å analysere utviklingen innen nanoteknologi fra et markedsperspektiv, publiserte i går en rapport om tilstanden innen nanoteknologipatenter: Nanotech Intellectual Property Landscape. Rapporten er lagt ut til salg, og er referert av magasinet Information Week.

Ifølge rapporten har det amerikanske patentkontoret ut mars i år godkjent over 3800 patenter innen nanoteknologi, og ytterligere 1777 søknader er under behandling.

Patentene dekker hovedsakelig forskjellige typer materialer, og i langt mindre grad anvendelser. Innen to materialområder, kvanteprikker («quantum dots») og nanokarbonrør («carbon nanotubes») er situasjonen spesielt komplisert. Innen fullerener og nanoledninger er situasjonen foreløpig mye enklere. Innen det femte materialområdet som rapporten dekker, dendrimer, er det ett selskap som skiller seg ut med et stort antall patenter. Selskapet er Dendritic Nanotechnologies, som støttes finansielt av kjemigiganten Dow Chemicals.

Lux Research advarer mot det de kaller «gullfebermentalitet». Forskere innen nanoteknologi dekker nær sagt alt de framstiller av nye materialer med patenter, i håp om å dekke det ene gullkornet som kan gi dem milliarder i lisensinntekter hvis noen finner en måte å bruke det på.

Det store tallet på patenter gjør at de er uklart avgrenset mot hverandre, og til dels overlappende, spesielt innen kvanteprikker. Lux Research frykter at selskaper som skal prøve å bruke patenterte materialer må forholde seg til mange samtidige patenter, og at store rettstvister ikke er til å unngå. Rapporten ser for seg en bølge av krysslisensieringsavtaler mellom nye selskaper, og patentpakker for spesifikk anvendelser som lisensieres av grupper av store konsern.

    Les også:

Til toppen