Advarer mot kinesisk overproduksjon av halvledere

Kina ventes å kraftig utvide sin evne til å produsere halvledere. Koreanske Samsung advarer mot en ny tilstand med varig overproduksjon.

Kinas inntreden i Verdens Handelsorganisasjon WTO innebærer likeverdig tilgang til verdensmarkedene for klodens mest folkerike stat. Blant dem som bekymrer seg over dette, er det dynamiske samfunnet i Sør-Korea. En rapport fra Samsung Economic Research Institute SERI gjør rede for en mulig utvikling der økonomisk ekspansjon i Kina fører til overproduksjon innen en rekke industrier, blant dem informasjonsteknologi, stål og skipsbygging. Hovedtrekkene i rapporten er gjengitt i Korea Times.

Forskningsavdelingen til det store sørkoreanske konglomeratet spår at Kina står foran en enorm vekst, og at landet vil være i stand til å erobre en andel på fem prosent av verdens halvlederproduksjon innen 2010. Dette vil føre til en vedvarende overproduksjon. SERI råder koreanske produsenter til å gardere seg ved å holde seg i forkant av den teknologiske utviklingen, satse på å produsere de mest avanserte komponentene, og inngå strategiske avtaler med partnere både innenlands og internasjonalt.

SERI peker på at den kraftige utvidelsen av produksjonsanlegg i 1999 la grunnlag for overproduksjon og prisfall innen halvledere som bare delvis er løst gjennom den siste tids investeringskutt og etterspørselsøkning.

Rapporten spår at Kina vil øke sin produksjonskapasitet i en rekke andre sektorer i tillegg til halvledere, blant annet innen stål, biler, skipsbygging og petrokjemi, og at dette vil føre til overproduksjon i forhold til etterspørselen på verdensmarkedet. Det produseres allerede ti prosent mer stål enn verden har bruk for, og den kraftige kinesiske kapasitetsutvidelsen vil medvirke til at denne tilstanden varer helt til 2005.

Til toppen