Advarer mot norske «muldyr»

Stadig flere nordmenn verves til å sende penger ut av landet, sier Finanstilsynet.

Advarer mot norske «muldyr»
Poenget med muldyr er å bryte det elektroniske sporet i betalingskjeden. De forespeiles varig ansettelse. I praksis holder de ikke til mer enn to eller tre transaksjoner. Alle som oppdages blir anmeldt. Bilde: Stock.xchange

I rapporten Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 som Finanstilsynet publiserte nylig, gjøres det rede for de mange rollene som kreves for å gjennomføre nettbanksvindel. Det er ikke nok å utvikle og spre ondsinnet kode: For å få tak i pengene, trenger de kriminelle bakmennene såkalte «muldyr», eller «money mules».

I praksis utgjør dette to roller. Den ene er selve muldyret, det vil si den som stiller en bankkonto til rådighet og sørger for videre overførsler eller uttak. Den andre rollen dreier seg om å rekruttere muldyr i ofrenes hjemland.

Bankene har innført stadig mer effektive kontrollrutiner for internasjonale pengeoverføringer. Følgelig må bakmennene, som gjerne sitter i et annet land enn sine ofre, disponere muldyr med bankkontoer i samme land som ofrene.

– I 2011 og tidlig i 2012 var muldyrkontoene gjerne utenfor Norge. I det siste har vi sett stadig større bruk av norske kontoer, sier seksjonssjef Frank Robert Berg i Finanstilsynet til digi.no.

I ROS-rapporten gjengis to dokumenter knyttet til verving av norske muldyr, et rekrutteringsbrev og en ansettelseskontrakt.

Begge er på noenlunde tilforlatelig norsk. I rekrutteringsbrevet heter det:

Vi søker etter folk til å behandle betalinger som kommer fra våre kunder. Selskapet vil gi agenten detaljerte instruksjoner som er relevante for betalingsprosessen, inkludert fullt navn på avsender og summen i hvert enkelt tilfelle. Når midlene er mottatt på ansattes bankkonto er det finansagentens plikt å ta ut penger og overføre midlene via internasjonal bankoverføring eller ved å bruke internasjonal Western Union/Money Gram pengeoverføringssystem.

«Finansagenten» tilbys en prøvetid med en månedslønn på 2000 euro og en provisjon på 5 prosent for hver «betalingsbehandling».

I ansettelseskontrakten må det framtidige muldyret oppgi, i tillegg til vanlige personopplysninger, bank, konto og daglig uttaksgrense. Det advares: «Du er ansvarlig for reliabiliteten i denne informasjonen.»

– Dette er materiale vi har funnet på nettet, sier Berg.

Muldyret forespeiles en enkel, varig og innbringende geskjeft. Man mottar et beløp på sin konto, og følger oppgitte instrukser, for eksempel å ta ut kontanter og overføre dem til én eller flere personer gjennom for eksempel Western Union eller annet tilsvarende betalingsforetak som er representert i Norge.

Erik Moestue i Økokrim sier til digi.no at norsk politi mottok 500 til 600 anmeldelser av muldyr det siste året.

– Poenget med muldyr er å bryte det elektroniske sporet. De mottar penger til en konto, tar ut kontanter og sender videre via et annet nettverk. I Norge brukes i hovedsak Western Union. Muldyrenes provisjon kan være opptil 8 til 9 prosent. I all hovedsak går pengene videre til Ukraina eller Russland, og det er navngitte personer som mottar pengene.

Ifølge Moestue er muldyrverving en egen tjeneste i den internasjonale undergrunnsøkonomien.

Man når ikke fram til bakmennene for nettbanksvindel ved å rulle opp muldyrververe. Ververne har egne «firma».

– Det finnes nettsider der muldyr averteres, på samme måte som det finnes sider med kredittkortdata eller botnett.

Overfor potensielle muldyr viser ververne seg fram på annet vis.

– Rekrutteringsfirmaet ser gjerne tilforlatelig ut med fine nettsider, prydet med påstått medlemskap i alle slags tillitvekkende organisasjoner. Poenget er at alt er falskt. Det ser ut som et norskregistrert firma, og alt er tilsynelatende i orden. Men vi har sett nettsider med engelsk eller tysk tekst, som ellers er nærmest identiske med de norske.

Tilforlateligheten er ment å lokke muldyremner.

– Lar man seg lokke videre og skrive under et ansettelsesforhold vil man oppleve at penger kommer inn på kontoen. Den videre instruksen er å ta ut kontanter, dele opp beløpet og sende det stykkevis til navngitte mottakere i Ukraina eller Russland. Følger man opp instruksen, og seinere blir tatt, vil man bli domfelt, i det minste for uaktsomhet. Dette er prøvd gjentatte ganger for norske domstoler. Virksomheten er slik at normale, oppegående mennesker burde forstå at den er ulovlig.

Moestue har selv vært aktor i slike saker. I dag går muldyrsaker til politidistriktene. Kripos konsentrerer seg om bakmennene.

– Alle norske muldyr anmeldes. Det de forespeiles av langvarige «ansettelsesforhold» er humbug. Et muldyr er nærmest ferskvare. Etter to til tre transaksjoner er løpet kjørt, blant annet fordi bankene er blitt flinkere til å avdekke og reagere.

Anmeldelsene gjelder både norske statsborgere og utlendinger med tilknytning til Norge, for eksempel i forbindelse med jobb.

– De er små deler av en kriminalitet som finnes i hele Europa og overalt der bank og internett er i bruk. De smører et system som kanaliserer voldsomme beløp inn i annen kriminell virksomhet, sier Moestue.

    Les også:

Les mer om: