Advarer mot økt risiko med IP-telefoni

IP-telefoni gjør nettverk mer sårbare for virus, ormer, hackere og overbelastning, heter det i en rapport fra KPMG.

IP-telefoni gjør nettverk mer sårbare for virus, ormer, hackere og overbelastning, heter det i en rapport fra KPMG.

Det finnes mye informasjon om fordelene med telefoni over Internett, såkalt IP-telefoni. Men i følge en nylig utarbeidet rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG er det vanskeligere å finne kritisk informasjon om IP-telefoni.

- Virksomheter som ikke vurderer hvordan IP-telefoni vil påvirke risikoprofilen eksponerer nettverkene sine for trusler fra utsiden, advarer Dag Aksnes, senior sjef i KPMG.

Han mener teknologien fortsatt er ny og uprøvd, og at det mangler erfaringer over tid med implementering og anvendelse. Han påpeker at enhver åpning til nettverket innebærer en potensiell vei inn for en hacker.

Et annet problem når Internett utnyttes for å sende taletrafikk er at samtalen kan avlyttes. Et eksempel på dette er når bankkunder ringer opp en banks telefontjeneste og oppgir kontonummer med PIN-kode over en ukryptert linje.

- Taletrafikk bør håndteres på samme måte som datatrafikk med hensyn til sikkerhet, sier Aksnes som påpeker at virksomheter har mye å hente på å avklare hvordan IP-telefoni kan utnyttes til å forbedre forretningsprosesser, for eksempel gjennom tett integrasjon med virksomhetens CRM- og ERP-systemer.

    Les også:

Til toppen