Advarer mot skjulte mobil-kostnader

Bedriftsstyrte mobiltelefoner koster i beste fall 2300 dollar i året, sier analytiker Nick Jones i Gartner.

Advarer mot skjulte mobil-kostnader

Bedriftsstyrte mobiltelefoner koster i beste fall 2300 dollar i året, sier analytiker Nick Jones i Gartner.

Mobiltelefoner er nyttige gjenstander som bidrar til at svært mange yrkesgrupper kan arbeide mer effektivt og utnytte tiden sin bedre. Bedrift-mobiler tilbyr tilgang til tjenester som e-post, planleggingsverktøy og ulike bedriftsspesifikke applikasjoner. Samtidig er de både mote og statussymbol, og kreftene som stritter i mot pålagt standardisering på én type mobiltelefon i en bedrift er uimotståelige. For IT-avdelingen som skal sørge for at alle får tilgang til tjenestene de trenger, krever dette en ny vilje til kompromisser.

Analytiker Nick Jones i Gartner har arbeidet med denne typen problemstillinger gjennom mange år. Han mener å ha funnet fram til et grunnlag som kan brukes til å løse utfordringen mellom sentral drift og personlige preferanser.

– De som har ansvaret for tjenestene som skal leveres til mobile brukere, må velge en smidig taktikk for ikke å drukne i kostnader eller overveldes av brukernes misnøye, sa han i en gjennomgang på Gartners pågående ITexpo og symposium i Cannes.

Jones mener IT bør tilby brukerne valget mellom tre alternative prinsipper for forholdet mellom tjenestenivå og frihet til selv å velge mobiltelefon.

– Det er bare realistisk å tilby et bredt utvalg tjenester dersom man kan standardisere på én bestemt plattform for mobilbruken innen en bedrift, for eksempel Windows Mobile eller RIM. Hvis man vil gi større valgfrihet, må man gjøre det klart at tallet på tjenester nødvendigvis må begrenses. I den grad noen, for eksempel toppsjefen eller andre i ledelsen, ønsker full valgfrihet, må man gjøre det klart at det vil koste mer, og at utgiftene må dekkes fra annet hold enn IT-avdelingens budsjett.

Jones formulerer prinsippene slik:

  • Jeg kan bygge ut tjenester dersom dere begrenser deres frihet til å velge apparat.
  • Jeg kan tillate stor frihet i valg av apparat, forutsatt at dere godtar et begrenset utvalg tjenester.
  • I spesielle tilfeller gjør vi hva som helst, bare dere betaler.

Felles for disse er følgende:

– Ta tilstrekkelig styring, men ta ikke for mye styring. Vår erfaring er at disse strategiene virker i praksis.

Jones’ medarbeidere i Gartner har utarbeidet en modell for å beregne de samlede årlige eierkostnadene per mobiltelefon som hver av disse tre alternative strategiene medfører.

Velger man en felles plattform for å tilby maksimalt med tjenester, vil hver mobiltelefon koste så vidt i underkant av 3000 dollar i året. Velger man større frihet for valg av mobiltelefon, og færre felles tjenester, senkes kostnaden til i underkant av 2400 dollar. Kravet om full frihet til å velge mobil, samtidig som alle tjenester skal leveres, løper de årlige kostnadene per telefon opp i rundt 4600 dollar per år.

– Modellen viser at det er et fjerde alternativ, som faktisk er billigst av alle. Det er å utstyre brukerne med spesielt robuste mobiltelefoner. Disse har en levetid på fire år i stedet for to, og kostnaden kommer under 2300 dollar i året, selv om disse enhetene har en innkjøpspris som er langt høyere enn vanlige mobiltelefoner, sier Jones.

De beste leverandørene av såkalte «ruggedized» mobiltelefoner er, ifølge Jones, Intermec, Motorola; Hand Held Products og Psion Teklogix.

Gartners kostnadsmodell for mobiltelefoner bygger på premisser som kan variere fra bedrift til bedrift. Jones anbefaler organisasjoner som vil bruke modellen i forbindelse med egne innkjøp å skaffe seg modellen og legge inn egne parametere for sine beregninger.

– Modellen er svært avhengig av hvor komplekse tjenester må støttes, hvor mye brukerstøtte de krever, og hvilken virkning de har på brukernes produktivitet.

    Les også:

Til toppen