Advarer mot usertifisert utstyr i Wi-Fi-boomen

Gartner mener trådløse datanett vil vokse sprangvis i 2003 og 2004, men advarer mot usertifiserte produkter.

Gartner mener trådløse datanett vil vokse sprangvis i 2003 og 2004, men advarer mot usertifiserte produkter.

Gartner innledet i går sitt store vårarrangement i Europa, Gartner Symposium/IT Expo 2003 Florence, i 1500-talls festningen Fortezza da Basso i Firenze. I innledningsforedraget sitt la Gartners toppsjef Michael Fleisher vekt på at det er på tide å gjenopplive teknologidrømmene fra dvalen de siste årene. Han tror på "vesentlige bedringer for teknologisektoren" i 2004.

Noe av det Gartner tror mest på, er trådløs datakommunikasjon. "Trådløst [datasamband] vil være en av de mest betydelige plattformendringene", heter det blant annet. Mye vil skje i 2003, selv om det avgjørende skillet vil vente til 2004.

Når det gjelder selve teknologien, advarer Gartner at Wi-Fi (trådløst Ethernet etter 802.11-standardene), GPRS, UMTS og Bluetooth vil sameksistere i minst fem år til, og at de tilbyr hver sine fordeler og ulemper. Det innebærer at bedrifter må finne fram til sine behov, og tilpasse sine arbeidsmetoder et utvalg av disse teknologiene.

Gartner har stor tro på Wi-Fi. Analytikerselskapets undersøkelser tyder på at sluttbrukermarkedet for Wi-Fi-produkter økte med 38 prosent til 2,3 milliarder dollar i 2002, med over dobbelt så mange solgte enheter, fordelt på 15 millioner adaptere og 4,4 millioner aksesspunkter.

Det ligger i disse tallene at prisene raser nedover. Gartner mener fallet var gjennomsnittlig 37 prosent i 2002, og spår ytterligere 25 prosent prisfall i 2003.

Europa ligger noe på etterskudd i forhold til USA, med 20 prosent av markedet i 2002. Men veksten vil komme, og andelen ventes å bli 30 prosent innen 2007.

Bedrifter anbefales å legge vekt på strategiske forhold. Teknologien er der, og det fungerer bra, også sikkerhetsmessig, forutsatt utstrakt bruk av virtuelle private nettverk. Selv om standardene er ustabile, spiller det liten rolle for de langsiktige overveiningene, mener Gartner.

Den viktigste teknologiske advarselen gjelder utstyr som ikke er sertifisert av Wi-Fi Alliance. Ikke bare bør man holde seg til sertifisert utstyr. Man bør også sørge for garantert oppgraderingsevne etter hvert som standardene utvikler seg, mener Gartner.

På det strategiske planet peker Gartner – igjen – på at man ikke må søke teknologi for teknologiens egen skyld. Det er ikke lønnsomt per definisjon å kaste tråden. Trådløshet må velges der man kan dokumentere effektiviseringer og forbedringer som kommer hele organisasjonen til gode. Prosjektene må underlegges klare målbare mål, og målene må gi positive utslag innen atten måneder.

Bedrifters økende bruk av Wi-Fi vil henge nøye sammen med utviklingen av IP-soner på offentlige steder, der brukere kan få tilgang til Internett og bruke VPN-klienter til å opprette sikre forbindelser til basen. GPRS og deretter UMTS vil ha sin funksjon, mens IP-soner vil oppleve en rivende utvikling. I 2002 var det nesten 6000 IP-soner ("hot spots" i den engelskspråklige sjargongen) verden over, hvorav 57 prosent i Nord-Amerika og bare 14 prosent i Europa.

Gartner mener det er duket for kraftig vekst i Europa når de regulatoriske hindringene er ryddet av veien, og ser for seg 5000 kommersielt drevne IP-soner i verdensdelen innen utgangen av 2003. Innen 2007 vil Europa stå for 30 prosent av IP-sonemarkedet, med 11 millioner regelmessige brukere, og 12 millioner tilfeldige brukere.

Økt bruk av Wi-Fi internt i bedrifter, og økt tilgang på IP-soner på offentlige steder, vil medvirke til at stadig flere PC-er får integrert Wi-Fi som standardutstyr, i tråd med det Intel ser får seg med sin Centrino satsing.

    Les også:

I 2002 ble 90 prosent av alle bærbare PC-er solgt uten integrert 802.11-adapter. I 2003 vil andelen falle til under 70 prosent, og innen 2007 vil forholdet være omvendt. Da forventer Gartner at 68 prosent av alle bærbare vil selges med integrert 802.11-adapter.

Bare når det gjelder Bluetooth er Gartner pessimistisk. Den beste muligheten for Bluetooth er å erstatte trådløse forbindelser mellom mobiltelefoner, PC-er og PDA-er. Men av anslagsvis 100 millioner mobiltelefoner solgt i Vest-Europa i 2002, hadde bare 9 millioner Bluetooth. Gartner antar at bedrifter vil være tjent med å vente til klare praktiske standarder gjør Bluetooth-utstyr fra ulike leverandører gjensidig kompatible, og med å betrakte teknologien som erstatning for kabelspagetti hos mobiltelefonbrukere.

Til toppen