Advarer om bruk av Google Docs

Eksperter advarer nå om Google Docs, som kan bli reklamemat til Internett-giganten.

Advarer om bruk av Google Docs

For mange skoler har diskusjonen stått om hvorvidt en skal bruke Microsofts officepakke eller Openoffice. Men det finnes også en tredje mulighet gjennom Google docs&spreadsheets som er en nettbasert regneark- og tekstbehandlerløsning.

Nå går striden om hvorvidt Google eier rettighetene til de dokumenter brukerne skaper med Google Docs.

En underlig formulering i lisensvilkårene kan nemlig tolkes som at Google har rettigheter til å bruke alle de dokumenter som brukerne oppretter og deler med andre gjennom programmet, skriver ZDNet Australia.

I formuleringen står det:

»By submitting, posting or displaying Content on or through Google services which are intended to be available to the members of the public, you grant Google a worldwide, nonexclusive, royalty-free license to reproduce, adapt, modify, publish and distribute such content on Google services for the purpose of displaying, distributing and promoting Google services.«

Eksperter advarer nå om at virksomheter som bruker Google Docs kan risikere at deres materiale plutselig kan dukke opp i Google's reklame-kampanjer. David Vaile fra Cyberspace Law and Policy Centre på University of New South Wales i Australia mener at Google bør definere, hva man mener med ordet »public«.

Google selv fastholder retten til å bruke innholdet til å publisere brukerens innhold gjennom Google Docs i markedsføringen.

Les mer om: