Advarer om kommende mangel på IP-adresser

Organisasjonen som deler ut IP-adresser i Europa, mener tiden er inne for å ta i bruk IPv6.

Advarer om kommende mangel på IP-adresser

Organisasjonen som deler ut IP-adresser i Europa, mener tiden er inne for å ta i bruk IPv6.

Dagens Internett er basert blant annet på Internett-protokollen IPv4. Protokollen stammer fra begynnelsen av 1980-tallet, men fungerer fortsatt såpass godt at få har sett tungtveiende grunn til å gå over til en nyere versjon av protokollen, IPv6.

IPv4 ble laget under en annen tid, hvor antallet datamaskiner knyttet til Internett var klart begrenset. Protokollen benytter 32-bits adressering, noe gir 4.294.967.296 ulike adresser. Antallet maskiner knyttet til Internett kan likevel være langt høyere enn dette, noe som gjøres mulig å benytte Network Address Translation (NAT) til å utstyre maskiner i private subnettverk med egne, lokale IP-adresser. De er egne IP-adresseområder avsatt til dette, blant annet 192.168.x.x og 10.x.x.x.

Likevel, stadig flere ønsker å utstyre sine ulike maskiner og enheter med en offentlig IP-adresse. Dette gjelder virksomheter, men også mange privatpersoner.

Dette har ført til at organisasjonen som koordinerer IP-adressene som er tildelt Europa, RIPE (Réseaux IP Européens), nå er redd for at man i løpet av to til fire år ikke lenger vil ha flere IP-adresser å allokere.

Dette kommer selvfølgelig ikke som noen overraskelse, da mange har hevdet noe lignende i en årrekke.

    Les også:

Under et møte i Amsterdam i forrige uke, tok RIPE derfor til orde for en utrulling av IPv6.

- Vekst og innovasjon på Internett avhenger av forsatt tilgjengelighet innen IP-adresserommet. De gjenvære, ikke-allokerte områdene i IPv4-adresserommet vil sannsynligvis bli fullt allokert innen to til fire år. IPv6 tilbyr det nødvendige adresserommet for framtidig vekst. Vi er derfor nødt til å støtte en bredere utrulling av IPv6-adresser, skriver RIPE i en felles uttalelse.

RIPE anbefaler at tjenestetilbydere gjør tjenestene tilgjengelige via IPv6, og at de som vil trenge betydelige nye adresseressurser om å ta i bruk den nyere protokollen.

Organisasjonen oppfordrer også styresmaktene til å delta i utrullingen av IPv6 og spesielt sikre at alle innbyggere vil kunne delta i det framtidige informasjonssamfunnet.

RIPE ber om at bred utrulling av IPv6 blir høyt prioritert hos alle involverte.

Det amerikanske motstykket til RIPE, ARIN (American Registry for Internet Numbers), kom med en lignende oppfordring allerede i mai i år.

Noe av utfordringen er selvsagt at det ikke bare er å skru over fra IPv4 til IPv6. Mye eldre utstyr støtter ikke IPv6, og mye, både i infrastrukturen og ute hos brukerne, må konfigureres på nytt. Dette vil være en omfattende oppgave.

Til toppen