Advarer om nok en sårbarhet i Excel

Microsoft varsler i denne meldingen om en nyoppdaget sårbarhet i Excel-programmene som følger med Office 2000, Office XP, Office 2003 og Office 2004 for Mac. Sårbarheten utnyttes allerede aktivt, men ifølge Microsoft i liten skala.

Microsoft vil foreløpig ikke garantere at ikke andre Office-programmer også er sårbare for angrepene.

Sårbarheten kan utnyttes ved å logge et offer til å åpne et spesielt utformet Office-dokument.

Sårbarheten skyldes en ikke-spesifisert feil ved håndtering av strenger og kan utnyttes til å forårsake korrupt minne. Dette kan åpne for kjøring av vilkårlig kode.

Sårbarhetenen karakteriseres som ekstremt kritisk av sikkerhetsselskapet Secunia.

Til toppen