- Advokatfirma truer norske teleselskaper

Norsk filmbransje krever at internett-leverandører stenger norske fildelere ute fra internett.

- Advokatfirma truer norske teleselskaper

Norsk filmbransje krever at internett-leverandører stenger norske fildelere ute fra internett.

Advokatfirmaet Simonsen har, ifølge IKT-Norge, sendt ut brev til norske internettilbydere på vegne av Norsk Videogramforening.

I brevet skal de ha påstått at en eller flere av abonnentene til nettselskapene har benyttet internettforbindelsen til urettmessig deling av norske filmutgivelser i BitTorrent-nettverk, og bedt internettleverandøren varsle kunden om at de vil bli stengt ute fra internett.

Simonsen skal også ha også lagt ved dokumentasjon der de mener å kunne knytte IP-adresser opp mot den uautoriserte tilgjengeliggjøringen.

IKT-Norge reagerer kraftig på at advokatfirmaet Simonsen og Norsk Videogramforening har sendt ut et brev der de forsøker å true norske internettilbydere til å angi sine egne kunder.

- I en rettstat er det politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tiltaler folk - ikke advokatfullmektiger og teleingeniører, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge, i en pressemelding.

Han gjør det klart at IKT-Norge vil kjempe hardt mot det de mener er et urimelig krav.

- De aller fleste store internettilbyderne i Norge er medlemmer av IKT-Norge og vi kommer til å bistå selskapene så godt vi kan i dette vi mener er et åpenbart urimelig krav fra Simonsen, sier Bjercke. Han ber nettselskaper avstå fra å svare Simonsen og heller kontakte IKT-Norge.

IKT-Norge er bekymret for det norske personvernet, dersom advokatfirmaet når frem med sine krav.

- Etter vår mening ber Simonsen nettselskapene om å bistå dem i sin private etterforskning av fildelere. Simonsen ber nettselskapene koble personopplysninger om sine kunder på en måte som kan være i strid med personopplysningsloven og i strid med avtalevilkårene mellom nettselskap og kunde. Simonsen ber nettselskapene om hjelp til å innhente tilståelser fra kundene sine slik at de i neste omgang kan saksøkes, sier Bjercke.

Simonsen har hatt konsesjon til å samle inn informasjon om ulovlig fildeling. Det blir helt galt, mener IKT-Norge.

- IKT-Norge er rystet over at et advokatfirma i over et drøyt år har hatt konsesjon til å drive overvåkning av norske internettbrukere. I en rettsstat skal det være politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tar ut tiltale i straffbare forhold.

IKT-Norge gjør det klar at norske nettselskapene ikke vil akseptere å bli pålagt rollen som etterforsker og dommer over egne kunders adferd på nett.

- Å pålegge nettselskapene et slikt ansvar blir det samme som å pålegge en postmann å kontrollere innholdet i alle brev han leverer. Jeg stiller spørsmålstegn ved om oppdragsgiverne til advokatfirmaet Simonsen i det hele tatt er klar over hvordan selskapet opererer, spør Bjercke.

IKT-Norge arbeider nå med å utrede lovligheten av Simonsens private etterforskning og lovligheten av koble personopplysninger på denne måten.

Til toppen