aetat satser på datavarehusteknologi

Ved å satse på datavarehusteknologi vil aetat tilby oppdaterte arbeidsmarkeds-statistikker til sine brukere, kunder og offentligheten generelt.

aetat Arbeidsdirektoratet har inngått en avtale med IC Group om kjøp av rapporteringsverktøy til aetat sin datavarehusløsning. Verktøyet Actuate blir levert av i-Com som er et datterselskap i IC Group.

aetat har en stor produksjon av rapporter, statistikker og analyser. Etaten er også pålagt å innhente opplysninger om sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidsmuligheter, samt kartlegge årsaker til vekslinger i sysselsettingen.

En enhetlig og fleksibel organisering av data om arbeidsmarkedet er derfor nødvendig. Ved å satse på datavarehusteknologi vil etaten få mulighet til å tilby oppdatert informasjon til sine brukere, kunder og offentligheten generelt. Dette skjer blant annet gjennom publisering av offentlig arbeidsmarkedsstatistikk.

I tillegg vil alle etatens medarbeidere få tilgang til dynamiske rapporter via en nettleser.

Til toppen