Aetat sprenger budsjettet med nytt IT-system

IT-prosjektet i Aetat, SIAMO, skal i løpet av 2002 fornye alle IT-systemene i etaten. Arbeidet med den første hovedleveransen fra Computas og EDB Fundator har allerede sprengt busdjettet med 4,5 millioner kroner.

IT-prosjektet i Aetat, SIAMO, skal i løpet av 2002 fornye alle IT-systemene i etaten. Arbeidet med den første hovedleveransen fra Computas og EDB Fundator har allerede sprengt busdjettet med 4,5 millioner kroner.

IT-prosjektet i Aetat, SIAMO, skal innen utgangen av 2002 fornye alle IT-systemene i etaten. Store systemer er allerede levert, og den neste store milepælen er 18. desember. Da skal den første av tre hovedleveranser av etatens nye saksbehandlingssystem tas i bruk.

Opplæringen av de ansatte i Aetat har allerede pågått et par måneder, og den siste fasen av opplæringen startet denne uken. Tilbakemeldingene fra brukerne er positive, heter det i en pressemelding.

Men innføringen av det nye IT-systemet har ikke vært problemfritt.

- Arbeidet med den første hovedleveransen har vært en kjempeutfordring for alle involverte; Computas som hovedleverandør, EDB Fundator som deres underleverandør og Aetat som kunde, sier prosjektdirektør i SIAMO, Stein Bleivik, i en pressemelding.

Han understreker at etaten har vært klar over at målene har vært ambisiøse, med at det er svært viktig at Aetat får første hovedleveranse i år.

- Alternativet ville vært å gjennomføre to meget tunge opplæringsløp i 2001. Det kunne påvirket våre muligheter til å opprettholde ønsket servicenivå overfor våre kunder, mener Bleivik.

Krafttaket har imidlertid kostet. Aetat vil få en ekstra kostnad på rundt 4,5 millioner kroner knyttet til den første hovedleveransen. Merforbruket skal dekkes innenfor SIAMOs totalramme, og Computas og EDB Fundator vil sammen ta en tilsvarende kostnad.

Leveransen var budsjettert til 25 millioner kroner, og Bleivik er ikke fornøyd med overskridelsen.

- Selvsagt er hverken Aetat eller våre leverandører tilfreds med at vi får en overskridelse. Vi har sammen gått gjennom årsakene til overskridelsen, og er enige om at det er tre årsaker som alle forklarer hver sin tredjedel; ekstrainnsatsen vi har lagt ned for å klare oppstart 18. desember, større utfordringer enn ventet i forbindelse med etableringen av prosjektet, og lavere produktivitet enn planlagt. De to første faktorene ligger bak oss. Nå arbeider vi tett med Computas og EDB Fundator for å løse utfordringene knyttet til å få opp produktiviteten fremover, sier han i pressemeldingen.

SIAMO har en totalramme på 675 millioner kroner, mens rammen for saksbehandlingssystemet Arena er 185 millioner. Dette inkluderer alle kostnader knyttet til utviklingen av Arena, investeringer knyttet til innføringen, og Aetat sitt oppfølgingsapparat.

Til toppen