Aetat utsetter nytt IT-system

Innføringen av det nye IT-systemet i Aetat har ikke vært problemfritt. 18. desember skulle et nytt saksbehandlingssystem vært igangsatt, men måtte utsettes på grunn av tekniske feil.

Aetat har besluttet å utsette igangsettingen av sitt nye saksbehandlingssystem, Arena, til månedsskiftet januar/februar 2001.

Etaten skriver i en pressemelding at utsettelsen ikke vil påvirke Aetats brukere. Utbetaling av dagpenger og andre ytelser fra Aetat er ivaretatt gjennom ekstraordinære kjøringer gjort tidlig i desember.

Ifølge Dagens Næringsliv risikerer leverandørene EDB Fundator og Computas å måtte betale bøter på grunn av de tekniske feilene som førte til utsettelsen av systemet til 125 millioner kroner.

Allerede i begynnelsen av november uttalte prosjektdirektør Stein Bleivik at arbeidet med den første hovedleveransen (saksbehandlingssystemet Arena, red. anm.) har vært en kjempeutfordring for alle involverte; Computas som hovedleverandør, EDB Fundator som deres underleverandør og Aetat som kunde,

Han understreket da at etaten har vært klar over at målene har vært ambisiøse, og samtidig at det var svært viktig at Aetat fikk første hovedleveranse i år.

Når Aetat likevel har bestemt seg for å utsette innføringen av systemet, er dette først og fremst fordi etaten ikke ønsker å risikere misfornøyde brukere.

Til toppen