Affecto trenger mange nye konsulenter

Nordisk BI-spesialist lanserer eget program for å sikre seg talenter.

Håvard Ellefsen i Affecto Norge.
Håvard Ellefsen i Affecto Norge. (Foto: Affecto Norge)

Nordisk BI-spesialist lanserer eget program for å sikre seg talenter.

Den nordiske spesialisten på beslutningsstøtte (BI, «business intelligence») Affecto, melder at de trenger et «større antall konsulenter» i både Norge og Norden. De har følgelig lagt opp et eget rekrutteringsprogram for å sikre seg talenter.

Ifølge administrerende direktør Håvard Ellefsen i Affecto Norge er poenget med programmet å foredle egne ressurser framfor å «kannibalisere bransjen».

– For å dekke veksten som er forventet i Business Intelligence-markedet må vi ta ansvar for å rekruttere nye talenter som ønsker å spesialisere seg for en konsulentkarriere, sier Ellefsen. – Kandidater med IT-bakgrunn og interesse for økonomi, eller økonomibakgrunn og interesse for IT er aktuelle.

Brosjyre er lagt ut på nettstedet til Affecto Norge. Foto: Affecto Norge

Brosjyre for rekrutteringskampanjen og en oversikt over de grunnleggende kravene som stilles, er lagt ut på Affecto Norges nettsider. For å ansettes som juniorkonsulent og videreutdannes internt i Affecto kreves høyere utdannelse og enten minst tre års erfaring med «dokumenterbare resultater», eller «sterk vilje til å utvikle deg innen våre områder».

Den interne utdanningen fører fram til et sertifikat fra Affecto University, og kvalifiserer til status som konsulent, med muligheter for å arbeide inne alle land der konsernet er aktivt, det vil si Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Latvia og Polen.

Til toppen