Affecto trenger mange nye konsulenter

Nordisk BI-spesialist lanserer eget program for å sikre seg talenter.

Affecto trenger mange nye konsulenter
(Bilde: Affecto Norge)

Nordisk BI-spesialist lanserer eget program for å sikre seg talenter.

Den nordiske spesialisten på beslutningsstøtte (BI, «business intelligence») Affecto, melder at de trenger et «større antall konsulenter» i både Norge og Norden. De har følgelig lagt opp et eget rekrutteringsprogram for å sikre seg talenter.

Ifølge administrerende direktør Håvard Ellefsen i Affecto Norge er poenget med programmet å foredle egne ressurser framfor å «kannibalisere bransjen».

– For å dekke veksten som er forventet i Business Intelligence-markedet må vi ta ansvar for å rekruttere nye talenter som ønsker å spesialisere seg for en konsulentkarriere, sier Ellefsen. – Kandidater med IT-bakgrunn og interesse for økonomi, eller økonomibakgrunn og interesse for IT er aktuelle.

Brosjyre er lagt ut på nettstedet til Affecto Norge.
Brosjyre er lagt ut på nettstedet til Affecto Norge.

Brosjyre for rekrutteringskampanjen og en oversikt over de grunnleggende kravene som stilles, er lagt ut på Affecto Norges nettsider. For å ansettes som juniorkonsulent og videreutdannes internt i Affecto kreves høyere utdannelse og enten minst tre års erfaring med «dokumenterbare resultater», eller «sterk vilje til å utvikle deg innen våre områder».

Den interne utdanningen fører fram til et sertifikat fra Affecto University, og kvalifiserer til status som konsulent, med muligheter for å arbeide inne alle land der konsernet er aktivt, det vil si Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Latvia og Polen.

Til toppen