Afghanistan-bilder bekymrer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret over at soldater legger ut bilder fra tjeneste i Afghanistan.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret over at soldater legger ut bilder fra tjeneste i Afghanistan.

Oslo (NTB): Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er bekymret over at stadig flere soldater legger ut bilder fra tjeneste i Afghanistan på nettsamfunnene Facebook og YouTube.

Et enkelt søk i de to nettsamfunnene gir hundrevis av bilder og videoer av norske soldater i Afghanistan og forsvarsaktivitet i Norge. Bildene viser både soldater, kjøretøyer, leiren, skytevåpen og landskapet rundt.

Terrortrussel
Seniorrådgiver i Roar Thon i NSM sier at dersom sikkerhetsgradert informasjon blir publisert, er det en trussel i seg selv.

– All informasjon har en verdi i vårt samfunn. En profesjonell trusselaktør setter sammen informasjon for å nå et mål som for oss kan være vanskelig å se, sier han til Aftenposten.

Både enkeltpersoner med egeninteresser, statlige etterretningsorganisasjoner, terrorister eller personer som driver med organisert kriminalitet kan tenkes å utnytte gradert informasjon. Derfor lanserer NSM onsdag nye retningslinjer og veiledning til virksomheter med tanke på tilgang til sikkerhetsgradert og annen sensitiv informasjon via nettsamfunn.

Kan straffes
Finnes det gradert informasjon på bildene, kan soldatene havne i fengsel.

Generaladvokat i Norge Arne Willy Dahl sier til Aftenposten at norske soldater kan havne i fengsel selv i eventuell tilfeller der publisering av sikkerhetsgradert informasjon ikke er en bevisst handling.

– Etter sikkerhetsloven vil man kunne straffes for å publisere konfidensiell informasjon med bøter eller fengsel inntil seks måneder, selv om handlingen bare var uaktsom, sier Dahl.

Til toppen