Afrika er verdens raskest voksende mobilmarked

En ITU-rapport slår fast at mobilbruken i Afrika ryker i været - mye takket være mangel på fasttelefoni.

I forkant av konferansen ITU Telecom Africa 2004 fra 4. til 8. mai i Egypts hovedstad Cairo, har arrangøren, Den internasjonale teleunion ITU, utgitt rapporten African Telecommunication Indicators 2004.

Rapporten analyserer den eksplosive veksten til det afrikanske mobilmarkedet. Fra 1998 til utgangen av 2003 er tallet ble mer enn tidoblet til 51,8 millioner, mens det bare er halvparten så mange abonnenter på fast telefon, rundt 25,1 millioner. I forhold til innbyggertallet svarer det til henholdsvis 6,2 og 3,0 prosent av befolkningen.

ITU mener at framgangen i vesentlig grad skyldes konkurranse. Et flertall av afrikanske land har i dag minst to mobiloperatører. Der det er konkurranse, er penetrasjonen vesentlig høyere enn der det er monopol, også i land med samme inntektsnivå per innbygger.

En faktor som har bidratt til å bremse veksten, er at etablerte aktører utsetter å undertegne samkjøringsavtaler med nye konkurrenter. Oppmuntret blant annet av ITU, har regulerende myndigheter slått ned på dette, blant annet gjennom bedre ordninger for å beregne gjensidige overføringer.

Kontantkort verdt ned til én dollar og andre rimelige ordninger og tjenester er en vesentlig forutsetning for den raske veksten. ITU mener at myndigheter, produsenter og operatører alle har viktige roller for å holde brukerutgiftene tilstrekkelig lave til at det samlede markedet kan fortsette å vokse. Tjenester basert på WAP og SMS – rapporten nevner spesielt mobile banktjenester i Nigeria og valginformasjon i Kenya – har allerede vist seg å være populære, og tre land er i gang med GPRS-nettverk. Resirkulering av terminaler og annet utstyr fra rikere land kan spille en viktig rolle, mener ITU. Rapporten trekker videre fram mobile betalingstelefoner.

Blant teknologiene som kan gi mer avanserte tjenester, nevner rapporten at WiFi og WiMax kan brukes sammen for å levere trådløst bredbånd. Internettpenetrasjonen i Afrika betraktes ellers som en vanskelig utfordring.

Utstyrsleverandørene har bidratt til vekstpotensialet ved å utvikle operatørplattformer som kan gi lønnsomhet ved en omsetning ned til fem dollar per bruker.

Rapporten inneholder tre prognoser for utviklingen fra til 2010. Den mest optimistiske går ut på at mobilpenetrasjonen kan økes til over 20 prosent av befolkningen, mens den minst optimistiske lyder på 10 prosent.

ITU tror ikke på særlig vekst innen fasttelefoni i Afrika, men råder operatørene til å vurdere mindre lokale nettverk som bindes sammen gjennom trådløse forbindelser, og å se dette i samband med tilbud om internettjenester.

;