Aftenposten fikk medhold i Monster-krangel

Ikke bare tapte Monster.no slaget om jobbmarkedet i Norge. Nå må selskapet konstatere at en konkurrent fikk medhold da avisen nektet å sette inn en Monster-annonse.

Jobbformidlingsfirmaet Monster Norge AS fikk ikke støtte fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) i klagen mot Aftenposten for å ha nektet å ta inn firmaets profilerings-annonser. Det går frem av en pressemelding fra PFU.

I klagen hevdet Monster at det å nekte å ta inn annonsene er en redaksjonell avgjørelse. Selskapets advokat mente at legitime grunner for å nekte annonser er kun dem som vurderes som straffbare, diskriminerende, umoralske eller av andre årsaker strider mot avisens verdisyn.

Konkurransemessige forhold er derimot ikke av en slik karakter, og Aftenpostens motpart mener avisen lar utenforliggende forhold styre beslutninger om innholdet.

Les om klagen her:

PFU mener derimot at en mediebedrift må kunne gjøre forretningsmessige vurderinger uten at dette skal komme i konflikt med presseetiske normer. Dermed fikk Aftenposten fikk medhold i annonsenekten.


Jobbformidlingsfirmaet Monster Norge AS fikk ikke støtte fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) i klage mot Aftenposten for å ha nektet å ta inn firmaets profileringsannonser.

I sin uttalelse konstaterer utvalget at beslutningen om å stanse klagerens annonser ble gjort på et konkurransemessig grunnlag, idet Monster ønsket å profilere seg som konkurrent til Aftenpostens marked for stillingsannonser. Etter PFUs mening må det være rom for en slik beslutning, basert på ansvarlig redaktørs delegerte mandat til annonseavdelingen. Dessuten påpeker utvalget at det fantes alternative muligheter til å annonsere.

Utvalget understreker imidlertid "på generelt grunnlag at mediebedrifter har et ansvar for at ulike budskap når ut til allmennheten også i form av annonser, på samme måte som redaksjonene har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk."

Denne avgjørelsen kommer samme uke som administrerende direktør Haakon Gellein i Monster Norge mottok en annen nedslående beskjed: Han må legge ned det norske selskapet og pendle til Sverige etter nyttår.

Les saken her:


- Jeg er veldig overrasket over avgjørelsen, sier han til digi.no.

- Vi var sikre på å få medhold. Det er ikke tvil om at medie-Norge mangler et uavhengig organ som upartisk kan dømme det som står pressen. De sitter med bukten og begge endene, mener Gellein som medgir at det har vært en tøff uke.

Han venter imidlertid med en viss optimisme på mandat fra USA.

- Det blir fortsatt en organisasjon i Norge, selv om vi formelt sett blir liggende under Monster Scandinavia. Det betyr at Monster-kundene kan supporteres fra Norge. Det jeg venter på beskjed om er muligheten for også å drive nysalg fra Norge, sier han og sier at beskjeden vil komme innen 8. januar.

- Det jeg er mest fornøyd med i den prosessen, er avklaringen våre norske ansatte har fått. Det har overrasket meg litt at konkurrentene har vært så aktive i etterkant. Det sier mye om markedet, sier han og forteller at endel av de Monster-ansatte allerede er i gang i nye jobber.

Til toppen